Uutinen

Kemia kiertotalouden mahdollistajana

Kemianteollisuuden tuotteet ovat monin tavoin läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Puhdas juomavesi, lääkkeet, pahvi- ja paperituotteet sekä monet muut asiat ympärillämme eivät olisi nykyisen kaltaisia ilman kemiaa.

Kemia kiertotalouden mahdollistajana

Suomelle monien merkittävien teollisuusalojen tehokas ja ympäristöystävällinen toiminta ei olisi mahdollista ilman kemian huippuosaamista. Suomalainen Kemira on alan edelläkävijöitä, joka tuottaa esimerkiksi paperi- ja selluteollisuuden, teollisen ja kunnallisen vedenkäsittelyn sekä öljyja kaasuteollisuuden prosesseja parantavia tuotteita.

Kemialla ja Kemiralla on myös merkittävä roolinsa ympäristön kunnostamisessa. Esimerkiksi taannoin otsikoissa ollut Littoistenjärven puhdistaminen tapahtui Kemiran kemikaaleilla. Kanadassa yritys on osallistunut vanhojen öljyhiekkakenttien jätealtaiden puhdistamiseen.

”Meillä kiertotaloutta ja vastuullisuutta ei ole sisäisesti tarvinnut erikseen nostaa jalustalle, sillä nämä teemat ovat kemian alalla itsestäänselvyys ja toiminnan minimivaatimus. Kemian ala on tiukasti säädeltyä ja tuoteturvallisuuteen liittyvä osaaminen on hyvin tärkeää jo sääntelyn kautta”, Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal kertoo.

Jari Rosendal, Kemiran toimitusjohtaja
Jari Rosendal on ollut Kemiran toimitusjohtaja vuodesta 2014

Kemira pitää aktiivisesti huolta oman toimintansa ajanmukaisuudesta. Yritys investoi vuositasolla kymmeniä miljoonia euroja vastuullisten tuotteiden kehitykseen. ”Tuotteemme tulevat perustumaan koko ajan enemmän ja enemmän uusiutuviin, kierrätettäviin tai bioperäisiin raaka-aineisiin”, Rosendal valottaa kehitystoimia.

Kemiran tuotekehitysprosessiin kuuluu olennaisena osana uuden tuotteen resurssi- ja energiatehokkuuden, kierrätettävyyden ja muiden ympäristövaikutusten arviointi ennen seuraavaan kehitysvaiheeseen siirtymistä. Tavoitteena on, että jokainen uusi tuote on vastuullisempi kuin vastaava nyt käytössä oleva teknologia.

Teollisessa toiminnassa ominaista on, että halutun lopputuotteen ohella syntyy erilaisia sivuvirtoja tai jätteitä, joita muut toimijat hyödyntävät oman toimintansa raaka-aineena.

Juomaveden puhdistamiseen käytettävät koagulantit ovat jopa 80-prosenttisesti kierrätysraaka-aineesta.

”Meidänkin kaikesta raaka-aineesta parikymmentä prosenttia on kumppaneidemme prosessien sivutuotteita. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta on juomaveden puhdistamiseen käytettävä koagulantti, joka voi olla jopa 80-prosenttisesti kierrätysraaka-aineesta peräisin.”

Isomman kuvan kiertotalousesimerkki löytyy Kiinasta, minne Kemira on avaamassa juuri toista tehdasta paperin ja pahvin käsittelyyn käytettävän AKD-vahan tuotannon kasvattamiseksi. ”Sen raaka-aineena on biopohjainen rasvahappo. Tällaisten tuotteiden hyödyntämisessä on mietittävä tietenkin myös vastuullisuutta myös siten, ettei raaka-ainetta oteta esimerkiksi ruokaketjusta ja että se on muuten kestävästi tuotettu”, Rosendal kertoo.

”Me seuraamme aktiivisesti raakaaineiden toimittajiamme, joita on tuhansia, ja auditoimme tarkkaan kaikkein kriittisimmät niistä. Heiltä odotetaan tiukkojen vastuullisuuskriteerien täyttämistä ennen kuin he voivat myydä meille tuotettaan. Meillä on myös käynnissä ohjelma, jolla palkitsemme vastuullisimmat ja luotettavimmat toimittajamme.”

Vastuullisuus kannattaa myös taloudellisesti

Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että vastuullinen toiminta on vähintään pitkällä aikavälillä kannattavaa. Kemiralle vastuullisuus tuottaa myös suoraa taloudellista hyötyä.

”Me teimme toisena yrityksenä Suomessa rahoitusjärjestelyn, jossa maksamamme lainan korko tulee alemmaksi tiettyjen vastuullisuuskriteerien täyttämisen jälkeen. Kyseessä on 400 miljoonan euron laina. Vastuullisuudesta on siten merkittävää liiketaloudellista hyötyä meille”, Rosendal summaa.

 

Haastattelu on julkaistu alunperin Talouselämä-lehden Yritysvastuu-liitteessä 7.6.2019.

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.