Uutinen

Kemiran vanhan tehdasalueen ja Pukinjärven kunnostushanke etenee Vaasassa

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
3.6.2020 klo 7.15

Kemira on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vesitalous- ja ympäristölupahakemuksen Pukinjärven kunnostamisesta.

Lupahakemus pohjautuu Kemiran teettämiin laajoihin lisäselvityksiin ja koekunnostustoimenpiteisiin, jotka tehtiin Pukinjärvessä vuoden 2019 aikana.

”Nyt jätetyllä lupahakemuksella haetaan olemassa olevan luvan määräajan pidentämistä ja luvan muuttamista laajennetun kunnostussuunnitelmamme mukaiseksi. Olemme jo aikaisemmin (2014) jättäneet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristölupahakemuksen koskien Kemiran tehtaan toiminnan lopettamista sekä myöhemmin (2019) täydentäneet maa-alueen kunnostussuunnitelmaa.”, toteaa Anne Helenius-Heir, Kemiran ympäristö-, työturvallisuus ja laatuasioista vastaava johtaja. ”Tavoitteenamme on käynnistää kunnostustyöt heti kun tarvittavat luvat ja hyväksynnät on saatu.”

Kunnostustoimenpiteet on tarkoitus aloittaa Kemiran tehdasalueella olevien rakennusten purkamisella syksyllä 2020. Purkulupa on jo saatu Vaasan kaupungilta.

Kun tarvittavat luvat ja hyväksynnät on saatu tarkemmille suunnitelmille maa-alueiden ja Pukinjärven osalta, edetään myös näiltä osin kunnostustoimenpiteisiin. Kokonaisuudessaan kunnostushankkeiden aktiivisen vaiheen arvioidaan kestävän neljä–viisi vuotta siitä kun toimintaa ohjaavat luvat ja hyväksynnät on saatu. Kunnostuksiin liittyvä tarkkailu jatkuu vielä tämän jälkeen.

”Suunniteltujen kunnostustoimenpiteiden arvioidaan parantavan järven ja tehdasalueen ympäristön tilaa merkittävästi. Kunnostustoimenpiteiden aikaiset ympäristövaikutukset kohdistuvat pääosin järveen ja tehdasalueeseen ja niitä tullaan tarkkailemaan hyväksyttyjen tarkkailusuunnitelmien mukaisesti”, sanoo Anne Helenius-Heir.

Alueella on ollut teollisuustoimintaa 1800-luvun lopulta saakka. Kemira toimi alueella vuosina 1945-2013. Kemira omistaa tehdasalueen. Pukinjärven vesialueen omistaa Vaasan kaupunki.

Lisätietoja:
Kemira Oyj
Tero Huovinen, viestintä
Puh. +358 50 4099 373

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.