Uutinen

Yhteistyöllä logistiikkakustannukset kuriin

Euroopan kuljetusmarkkinoilla on meneillään pitkän aikavälin rakennemuutos, joka on vaikuttanut suuresti myös kemianteollisuuden toimitusketjuihin. Menestyminen tässä uudenlaisessa ympäristössä vaatii, että kaikki arvoketjun toimijat joustavat ja tekevät hyvää yhteistyötä. Wido Waelput Kemiralta kertoo, kuinka kustannukset voidaan pitää kilpailukykyisinä.

Yhteistyöllä logistiikkakustannukset kuriin

”Kuljettajista on pulaa, koska vanhemmat kuljettajat ovat saavuttaneet eläkeiän eivätkä nuoret enää pidä rekkakuskin ammattia houkuttelevana”, kertoo Kemiran EMEA-alueen kaupallinen johtaja Wido Waelput. ”Nykyään on vaikea saada rekkoja silloin, kun niitä tarvitaan. Tämä on yhä suurempi ongelma kuljetusyhtiöille ja toimijoille ympäri Eurooppaa koko toimitusketjussa. Aiemmin pidettiin itsestään selvänä, että toimitukset tapahtuvat ajallaan, mutta nykyään sitä ei voida aina taata kohtuullisin kustannuksin.”

Kuljetuskustannukset ovat merkittävässä roolissa kemikaalimarkkinoilla. Kustannuspaineet ovat kasvaneet alalla ylipäänsä, johtuen kuljettajapulasta, kasvaneista raaka-ainekustannuksista ja sääntelyn lisääntymisestä. ”Jos asiakas ostaa esimerkiksi noin 30 000 tonnia tuotteita, pelkästään kuljetuskustannukset voivat olla 1–1,5 miljoonaa euroa etäisyydestä riippuen”, Wido huomauttaa. ”Jos voimme vähentää kustannuksia edes viisi prosenttia, säästämme huomattavia summia. Haluamme yhdessä asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa mahdollistaa tämän.”

Täydet kuormat ja standardipakkaukset vähentävät kustannuksia

”Yksi tapa karsia kustannuksia on pyrkiä kuljettamaan täysiä kuormia. Voimme vähentää rekkojen määrää teillä ja suhteellisia kuljetuskustannuksia kasvattamalla tilausten vähimmäismääriä niin lähelle täysiä kuormia kuin mahdollista. Se on hyvä ratkaisu myös ympäristön kannalta”, Wido toteaa. ”Myös standardoiduista pakkauksista voi olla apua, koska ne tehostavat lastaamista.”

”Lisäksi kuormien purkuaikoja pitää noudattaa. Yleensä rekkojen lasti on purettava kahden tunnin kuluessa siitä, kun ne saapuvat asiakkaan toimipaikkaan. Jos aikaa kuuluu enemmän, on maksettava seisontakorvauksia”, Wido huomauttaa.

Mitä paremmin voimme ennakoida tilaukset, sitä paremmin voimme hallita kustannuksia.

”Juuri ajallaan” venyy helposti myöhästymiseksi

Jos haluaa pitää kustannukset kurissa, on vältettävä kiireellisiä toimituksia. Ne voivat käydä hyvin kalliiksi ja joskus kuljetus ei järjesty ollenkaan, jos saatavilla ei ole sopivaa kalustoa. ”Logistiikka-alalla on nykyään kapasiteettiongelmia. Jos me yhtäkkiä saamme paljon kiireellisiä tilauksia, meidän on hankittava kuljetus spot-markkinoilta, mikä on paljon kalliimpaa. Mitä paremmin voimme ennakoida tilaukset, sitä paremmin voimme hallita kustannuksia”, Wido selittää. ”Solmimme mieluiten kumppanuuksia logistiikkatoimijoiden kanssa pitääksemme kustannukset mahdollisimman alhaisina. Näin voimme myös neuvotella paremmat hinnat asiakkaillemme.”

”Vaikka japanilainen JIT (just-in-time) -malli toimii edelleen, tuotteita ei ole aina saatavilla ja liikenteen määrän vuoksi ’juuri ajallaan’ onkin usein liian myöhään. Siksi toimitusten huolellisempi suunnittelu voi todellakin kannattaa”, Wido huomauttaa. ”Toimituksia ei kannata sopia loma-ajoille, koska muina aikoina kustannukset ovat alhaisemmat ja teillä on vähemmän liikennettä. Alueilla, joilla on runsaasti liikennettä, yritykset voivat pitää kustannukset kurissa hoitamalla kuljetukset ruuhka-aikojen ulkopuolella ja välttämällä viikonloppuja, koska silloin kustannukset ovat poikkeuksellisen suuret. Jos voi joustaa toimitusajoissa, voi saavuttaa huomattavia säästöjä”, hän toteaa.

Älykkäillä ratkaisuilla tehokkaampaa varastointia

Tuotteiden varastoiminen toimipaikassa tai suuremmat säiliöt voivat auttaa asiakkaita välttämään sen, että pieniä määriä täytyy kuljettaa usein tai pitää järjestää kalliita tilapäiskuljetuksia. Innovatiiviset digitaaliset palvelut voivat myös auttaa toiminnan tehostamisessa. ”Tarjoamme teknologioita, jotka tehostavat kemikaalitoimitusten suunnittelua. Tästä esimerkki on Kemira KemConnect™ VMI -varastonhallintaratkaisu”, Wido kertoo. ”Ratkaisun avulla tiedämme tarkemmin, milloin asiakkaat tarvitsevat tuotteita, eivätkä tilaukset tule enää yllätyksenä. Logistiikkakustannusten optimoinnin lisäksi on myös muita keinoja hallinoida kokonaiskustannuksia tehokkaammin. Voimme esimerkiksi solmia tulos/performanssiperusteisia yhteistyösopimuksia. Nämä tuottavat asiakkaille enemmän arvoa kuin keskittyminen pelkästään halvimpiin kemikaalihintoihin.”

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.