27.10.2020 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: Kannattavuus pysyi vahvana

Kemira Oyj, osavuosikatsaus, 27.10.2020 klo 8.30

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: Kannattavuus pysyi vahvana

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/.

Kolmas neljännes: Vahva kannattavuus ja rahavirta    

  • Liikevaihto laski 13 % 596,7 miljoonaan euroon (689,8) myyntimäärien laskun seurauksena. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 10 %.
  • Operatiivinen käyttökate pysyi vahvana ja oli 113,0 miljoonaa euroa (118,1) muuttuvien kustannusten suotuisan kehityksen ja kiinteiden kustannusten hyvän hallinnan seurauksena. Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 18,9 %:iin (17,1 %). Käyttökate laski 7 % ja oli 109,8 miljoonaa euroa (118,1).
  • Operatiivinen liikevoitto laski 12 % ja oli 62,3 miljoonaa euroa (71,1). Liikevoitto laski 15 % ja oli 59,1 miljoonaa euroa (69,2). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
  • Liiketoiminnan rahavirta pysyi vahvana ja oli 117,3 miljoonaa euroa (121,3).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, laski 10 % ja oli 0,24 euroa (0,27).

Tammi-syyskuu:  Kannattavuus parani alhaisemmista myyntimääristä huolimatta

  • Liikevaihto laski 9 % 1 821,6 miljoonaan euroon (2 001,1) myyntimäärien laskun seurauksena. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, laski 8 %.
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 2 % pääasiassa muuttuvien kustannusten suotuisan kehityksen seurauksena ja oli 327,2 miljoonaa euroa (319,9). Operatiivinen käyttökateprosentti kasvoi 18,0 %:iin (16,0 %). Käyttökate kasvoi 3 % ja oli 322,0 miljoonaa euroa (312,7).
  • Operatiivinen liikevoitto oli 180,7 miljoonaa euroa (181,6). Liikevoitto kasvoi 2 % ja oli 175,6 miljoonaa euroa (172,5). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
  • Liiketoiminnan rahavirta pysyi vahvana ja oli 228,3 miljoonaa euroa (243,7).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 6 % 0,71 euroon (0,67) pääasiassa käyttökatteen kasvun seurauksena.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

”Kemiran kannattavuus oli vahva kolmannella neljänneksellä. Toimintaympäristö pysyi lähes ennallaan neljänneksen aikana COVID-19-pandemian kuormittaessa maailmantaloutta. Kemiran toiminta jatkui keskeytyksettä, joskin tiukkojen turvallisuustoimenpiteiden turvaamana. Kannattavuutemme pysyi vahvana neljänneksen aikana haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Liikevaihto laski 13 % talouden hidastumisen vaikuttaessa myyntimääriin. Liikevaihto, valuuttavaikutus ja Oil & Gas -liiketoiminta pois lukien, laski 5 %, mikä osoittaa, että suurin osa liiketoiminnastamme on vähemmän alttiina talouden sykleille. Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten hyvän hallinnan ja viimeaikaisten investointien vaikutusten ansiosta operatiivinen käyttökatteemme pysyi vahvana ja oli 113 miljoonaa euroa. Operatiivinen käyttökateprosentti parani edelleen ja oli korkealla tasolla: 18,9 %.

Pulp & Paper -segmentissä kysyntä oli samankaltaista kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Kysyntä oli melko vakaata kaikissa asiakassegmenteissä lukuun ottamatta paino- ja kirjoituspaperisegmenttiä, jonka kysyntä heikkeni talouden hidastumisen seurauksena. Pulp & Paper -segmentin operatiivinen käyttökate parani poikkeuksellisen korkealle tasolle ja oli 18,6 % vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä (16,0 %). Uuden AKD-vahan tuotantolaitoksen käyttöönotolla Kiinassa oli positiivinen vaikutus operatiiviseen käyttökatteeseemme neljänneksen aikana.

Industry & Water -segmentissä kysyntä vedenkäsittelyssä pysyi pitkälti ennallaan etenkin kunnallisessa vedenkäsittelyssä. Oil & Gas -liiketoiminnassa näimme kolmannen neljänneksen aikana pientä kasvua liuskekaasu- ja -öljymarkkinassa verrattuna toiseen vuosineljännekseen. Uskomme, että liuskekaasu- ja -öljymarkkinan kysynnän aallonpohja nähtiin alkukesästä 2020, mutta pysyvämmän elpymisen ajankohta on edelleen epävarma. Industry & Water -segmentin operatiivinen käyttökateprosentti oli vahvalla tasolla vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä: 19,5 % (18,5 %).

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen vahvan kehityksen myötä olemme päivittäneet näkymiämme, jotka julkaisimme 9.10.2020. Odotamme edelleen operatiivisen käyttökatteen olevan vuoden 2020 toisella puoliskolla pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla (214 miljoonaa euroa). Odotamme kuitenkin koko vuoden 2020 operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoteen 2019 verrattuna (410 miljoonaa euroa), mikä oli alkuperäinen näkymämme vuoden alussa. Lisäosoituksena luottamuksestamme tulevaisuuteen Kemiran hallitus päätti myös osingon toisen erän (suuruudeltaan 0,28 euroa osakkeelta) maksamisesta. Toinen erä maksetaan Kemiran osakkeenomistajille marraskuun alussa.

Olen tyytyväinen siihen, että haasteellisesta ympäristöstä huolimatta Kemira on suoriutunut hyvin tänä vuonna. Työntekijämme ovat tehneet kovasti töitä varmistaakseen yhtiömme ja asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden. Tästä olen ylpeä. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia sidosryhmiämme luottamuksesta tänä poikkeuksellisena vuonna.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto 596,7  689,8 1 821,6  2 001,1 2 658,8
Operatiivinen käyttökate 113,0  118,1 327,2  319,9 410,0
Operatiivinen käyttökate, % 18,9  17,1 18,0  16,0 15,4
Käyttökate 109,8  118,1 322,0  312,7 382,3
Käyttökate, % 18,4  17,1 17,7  15,6 14,4
Operatiivinen liikevoitto 62,3  71,1 180,7  181,6 224,0
Operatiivinen liikevoitto, % 10,4  10,3 9,9  9,1 8,4
Liikevoitto 59,1  69,2 175,6  172,5 194,4
Liikevoitto, % 9,9  10,0 9,6  8,6 7,3
Tilikauden voitto 39,0  43,3 114,2  107,9 116,5
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,24  0,27 0,71  0,67 0,72
Sidottu pääoma* 1 977,2  1 961,8 1 977,2  1 961,8 1 998,2
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 11,3  11,5 11,3  11,5 11,2
Sidotun pääoman tuotto*, % 10,0  10,9 10,0  10,9 9,7
Liiketoiminnan rahavirta 117,3  121,3 228,3  243,7 386,2
Investoinnit ilman yritysostoja 49,4  51,5 129,6  119,7 201,1
Investoinnit 49,4  51,8 132,2  121,6 204,1
Rahavirta investointien jälkeen 68,6  73,1 96,8  129,9 189,8
Omavaraisuus, % kauden lopussa 44  43 44  43 43
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,94  7,94 7,94  7,94 7,98
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 64  71 64  71 66

*12 kuukauden liukuva keskiarvo.
Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten orgaaninen kasvu (liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

NÄKYMÄT

Näkymät heinä-joulukuulle 2020 (päivitetty 9.10.2020)
Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteensa vuoden 2020 toisella puoliskolla olevan pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla (1–6/2020: 214 miljoonaa euroa), mutta odottaa koko vuoden 2020 operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoteen 2019 verrattuna (2019: 410 miljoonaa euroa).

Kemiran heinä-joulukuun 2020 näkymien taustaoletukset:
Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän vuoden 2020 toisella puoliskolla odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Pulp & Paper -segmentissä kysynnän odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2020 toisen neljänneksen tasolla ja paino- ja kirjoituspaperien kysynnän odotetaan pysyvän heikkona. Myös Industry & Water -segmentissä kysynnän odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2020 toisen neljänneksen tasolla. Liuskekaasu- ja -öljymarkkina on alkanut elpyä hieman vuoden 2020 toisen neljänneksen alhaisista markkinalukemista. Kemiran vuoden 2020 toisen puoliskon näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa ja toimitusketjussa ei ole merkittäviä häiriöitä. .

Aiemmat näkymät (julkaistu 17.7.2020)
Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteensa vuoden 2020 toisella puoliskolla olevan pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla (1–6/2020: 214 miljoonaa euroa).

TALOUDELLISET TAVOITTEET    

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 15-17 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

Helsingissä 26.10.2020

Kemira Oyj
Hallitus

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2021   

Tilinpäätöstiedote 2020                                                    11.2.2021
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021                         27.4.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021                          16.7.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021                            26.10.2021

Vuosikertomus 2020 julkaistaan 15.2.2021 alkavalla viikolla.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 24.3.2021 klo 13.00.

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE   

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään tiistaina 27.10.2020 klo 13.30. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.kemira.com/company/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710 310. Konferenssitunnus: 42010853#

Lisätietoja

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi