15.07.2022 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2022: Ennätyksellinen liikevaihto ja operatiivinen käyttökate

Kemira Oyj, Puolivuosikatsaus, 15.7.2022 klo 8.30

Kemira Oyj:n puolivuosikatsaus 2022: Ennätyksellinen liikevaihto ja operatiivinen käyttökate

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa kemira.fi/sijoittajat

Toinen neljännes:
 

    Liikevaihto kasvoi 31 % ennätykselliseen 861,4 miljoonaan euroon (657,5). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 24 % korkeampien myyntihintojen myötä.

    Operatiivinen käyttökate kasvoi 14 % 122,1 miljoonaan euroon (107,3) korkeammasta liikevaihdosta johtuen. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 14,2 %:iin (16,3 %) vahvana jatkuneiden inflaatiopaineiden vuoksi. Käyttökate kasvoi 35 % 123,2 miljoonaan euroon (91,1). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa maa-alueen myynnistä saatuun voittoon. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 16,2 miljoonaa euroa, ja ne liittyivät pääasiassa vahingonkorvausta koskevan riita-asian sopimiseen.

    Operatiivinen liikevoitto kasvoi 20 % ja oli 69,7 miljoonaa euroa (58,2). Liikevoitto kasvoi 65 % ja oli 69,1 miljoonaa euroa (41,9).

    Liiketoiminnan rahavirta oli 41,6 miljoonaa euroa (38,6) nettokäyttöpääoman kasvun vuoksi.

    Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 95 % ja oli 0,29 euroa (0,15).
 

Tammi-kesäkuu:  

     Liikevaihto kasvoi 29 % ennätykselliseen 1 629,4 miljoonaan euroon (1 263,6). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 23 % korkeampien myyntihintojen johdosta.

     Operatiivinen käyttökate kasvoi 14 % 242,1 miljoonaan euroon (211,9). Operatiivinen käyttökateprosentti laski 14,9 %:iin (16,8 %) vahvojen inflaatiopaineiden seurauksena. Käyttökate kasvoi 22 % ja oli 236,7 miljoonaa euroa (194,2). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät  pääasiassa Kemiran poistumiseen Venäjän markkinoilta.

     Operatiivinen liikevoitto kasvoi 22 % 138,6 miljoonaan euroon (114,0). Liikevoitto kasvoi 37 % ja oli 131,3 miljoonaa euroa (96,1).

     Liiketoiminnan rahavirta oli 30,6 miljoonaa euroa (52,4) nettokäyttöpääoman selvän kasvun vuoksi.

     Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 38 % 0,56 euroon (0,40).  

Näkymät vuodelle 2022 (päivitetty 8.6.2022)
Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2021 (2 674,4 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan kasvavan vuodesta 2021 (425,5 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset

Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan olevan hyvää vuonna 2022 molemmissa segmenteissä. Näkymissä on oletuksena, ettei Kemiran tuotantotoiminnoissa ole merkittäviä häiriöitä eikä toimitusketjuissa ole merkittäviä lisähäiriöitä. Näkymissä on myös oletuksena, että energian saatavuus on normaali Euroopassa. Inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vahvoina vuonna 2022.

Kemiran aiemmat näkymät (julkaistu 11.2.2022)
Liikevaihto: Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2021 (2 674,4 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate: Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan +/- 5 % verrattuna vuoteen 2021 (425,5 miljoonaa euroa).

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

”Meillä oli vahva toinen neljännes. Liikevaihto kasvoi 31 % ennätykselliseen 861 miljoonaan euroon. Myyntihintojen nousu vauhditti liikevaihdon kasvua, kun taas myyntimäärät laskivat johtuen päätöksestämme poistua Venäjän markkinoilta. Liikevaihdon vahvan kasvun ansiosta operatiivinen käyttökate nousi ennätykselliseen 122 miljoonaan euroon. Inflaatiopaineet vaikuttivat edelleen suhteelliseen kannattavuuteen, ja operatiivinen käyttökateprosentti laski 14,2 %:iin.

Pulp & Paper -segmentin liikevaihto kasvoi 29 %. Loppumarkkinoiden kysyntä pysyi hyvänä. Kemiran myyntimäärät laskivat hieman neljänneksen aikana pääasiassa Venäjän markkinoilta poistumisen vuoksi. Operatiivinen käyttökate nousi 74 miljoonaan euroon toisen vuosineljänneksen aikana. Ennennäkemättömistä inflaatiopaineista huolimatta operatiivinen käyttökateprosentti pysyi lähes ennallaan ja oli 15,1 %.   

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi 34 %. Kysyntä vedenkäsittelyliiketoiminnassa jatkui hyvänä. Oil & Gas -liiketoiminnan liikevaihto puolestaan kasvoi 36 %. Operatiivinen käyttökate pysyi melko vakaana ja oli 48 miljoonaa euroa, mutta operatiivinen käyttökateprosentti laski 13,0 %:iin ennennäkemättömien inflaatiopaineiden seurauksena.

Edistyimme kannattavan kasvun strategiassamme vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Julkaisimme Kemirassa uuden Growth Accelerator -yksikön, jonka tavoitteena on kiihdyttää uusien biomateriaalien kaupallistamista nykyisillä markkinoillamme ja luoda liiketoimintamahdollisuuksia uusilla markkinoilla. Tämän uuden yksikön rakentaminen on käynnissä, ja sen odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2023 alussa. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä ilmoitimme lisäksi laajentavamme kumppanuuttamme Danimer Scientificin kanssa täysin biopohjaisten päällysteiden kaupallistamiseksi, mikä on myös konkreettinen osoitus kasvustrategiamme edistymisestä.  

Vastuullisuus on kannattavan kasvun strategiamme kulmakiviä. Kesäkuussa sitouduimme Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja asetimme uuden kunnianhimoisen ilmastotavoitteen. Olemme sitoutuneet vähentämään omien toimintojemme päästöjä (Scope 1 ja Scope 2) 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna. Tämä tavoite on linjassa sen kanssa, että ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajoittaa 1,5 asteeseen. SBTi vahvistaa vielä tavoitteen. Tavoitteenamme on edelleen hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä Scope 1- ja Scope 2 -päästöjen osalta.

Näemme epävarmuuksien jatkuvan toimintaympäristössämme. Odotamme inflaatiopaineiden jatkuvan vahvoina loppuvuoden ajan ja valmistaudumme erilaisiin skenaarioihin siltä varalta, että energian saatavuus Euroopassa häiriintyy tulevina vuosineljänneksinä. Tästä johtuen meidän on jatkettava toimiamme vahvojen inflaatiopaineiden vaikutusten lieventämiseksi. Epävarmuudesta huolimatta nostimme vuoden 2022 näkymiämme operatiivisen käyttökatteen osalta 8.6.2022. Odotamme liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvavan vuodesta 2021 (2 674,4 miljoonaa euroa) ja operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuodesta 2021 (425,5 miljoonaa euroa).” 

AVAINLUVUT

Milj. euroa

4-6/2022

4-6/2021

1-6/2022

1-6/2021

1-12/2021

Liikevaihto

 861,4 

 657,5 

 1 629,4 

 1 263,6 

 2 674,4 

Operatiivinen käyttökate

 122,1 

 107,3 

 242,1 

 211,9 

 425,5 

Operatiivinen käyttökate, %

 14,2 

 16,3 

 14,9 

 16,8 

 15,9 

Käyttökate

 123,2 

 91,1 

 236,7 

 194,2 

 373,2 

Käyttökate, %

 14,3 

 13,9 

 14,5 

 15,4 

 14,0 

Operatiivinen liikevoitto

 69,7 

 58,2 

 138,6 

 114,0 

 225,4 

Operatiivinen liikevoitto, %

 8,1 

 8,9 

 8,5 

 9,0 

 8,4 

Liikevoitto

 69,1 

 41,9 

 131,3 

 96,1 

 170,1 

Liikevoitto, %

 8,0 

 6,4 

 8,1 

 7,6 

 6,4 

Tilikauden voitto

 46,9 

 24,9 

 89,1 

 65,7 

 115,2 

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

 0,29 

 0,15 

 0,56 

 0,40 

 0,70 

 

 

 

 

 

 

Sidottu pääoma*

 2 113,6 

 1 956,1 

 2 113,6 

 1 956,1 

 1 995,0 

Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, %

 11,8 

 11,9 

 11,8 

 11,9 

 11,3 

Sidotun pääoman tuotto*, %

 9,7 

 10,0 

 9,7 

 10,0 

 8,5 

Liiketoiminnan rahavirta

 41,6 

 38,6 

 30,6 

 52,4 

 220,2 

Investoinnit ilman yritysostoja

 38,5 

 32,5 

 64,7 

 59,1 

 168,8 

Investoinnit

 38,5 

 32,5 

 64,7 

 59,1 

 169,8 

Rahavirta investointien jälkeen

 6,7 

 6,1 

 –29,9

 -6,9 

 57,3 

Omavaraisuus, % kauden lopussa

 43 

 42 

 43 

 42 

 43 

Osakekohtainen oma pääoma, euroa

 10,09 

 7,74 

 10,09 

 7,74 

 8,68 

Velkaantuneisuus, % kauden lopussa

 61 

 69 

 61 

 69 

 63 

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon.
Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.  
Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki raportin luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2022 JA 2023     

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022  25.10.2022
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022   10.02.2023
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023  25.04.2023
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023  18.07.2023
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023  24.10.2023
Vuosikertomus 2022 julkaistaan 13.2.2023 alkavalla viikolla

Pääomamarkkinapäivä pidetään 13.9.2022
Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 22.3.2023

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE   

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään perjantaina 15.7.2022 klo 10.30. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: kemira.fi/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710 310. Konferenssitunnus: 86867612#.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2021 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi