27.04.2022 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsaus: Vahva alku vuodelle

Kemira Oyj, Osavuosikatsaus, 27.4.2022 klo 8.30

Kemira Oyj:n tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsaus: Vahva alku vuodelle

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa kemira.fi/sijoittajat/.

Ensimmäinen neljännes:

    Liikevaihto kasvoi 27 % ennätykselliseen 768,1 miljoonaan euroon (606,1). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 22 % korkeampien myyntihintojen myötä.

    Operatiivinen käyttökate kasvoi 15 % 120,0 miljoonaan euroon (104,6) korkeammasta liikevaihdosta johtuen. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 15,6 %:iin (17,3 %) inflaatiopaineiden vuoksi. Operatiivinen käyttökateprosentti parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna (10-12/2021: 13,6 %). Käyttökate kasvoi 10 % 113,5 miljoonaan euroon (103,0). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, mitkä liittyivät pääasiassa Kemiran Venäjän liiketoimintaan.

    Operatiivinen liikevoitto kasvoi 24 % ja oli 68,9 miljoonaa euroa (55,7). Liikevoitto kasvoi 15 % ja oli 62,2 miljoonaa euroa (54,2).

    Liiketoiminnan rahavirta oli -10,9 miljoonaa euroa (13,8) johtuen nettokäyttöpääoman kasvusta.

    Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 4 % ja oli 0,26 euroa (0,25).
 

Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan)

Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2021 (2 674,4 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan +/- 5 % verrattuna vuoteen 2021 (425,5 miljoonaa euroa). 

Näkymien taustaoletukset (täsmennetty)

Epävarmuus toimintaympäristössä kasvoi vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana Ukrainan sodan, COVID-19 -pandemian (erityisesti Kiinassa) ja inflaatiopaineiden vuoksi. Epävarmuudesta huolimatta Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan kuitenkin olevan hyvää vuonna 2022 molemmissa segmenteissä.

Näkymissä on oletuksena, että Kemiran tuotantotoiminnoissa ei ole merkittäviä häiriöitä eikä toimitusketjuissa ole merkittäviä lisähäiriöitä Ukrainan sodasta tai COVID-19 -pandemiasta johtuen. Näkymissä on oletuksena, että energian saatavuus on normaali Euroopassa. Ukrainan sota on kiihdyttänyt inflaatiopaineita ja vahvojen inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vuonna 2022.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

”Helmikuussa todistimme traagisia tapahtumia Ukrainassa. Olemme järkyttyneitä ja surullisia Ukrainan sodan aiheuttamasta humanitaarisesta kriisistä. Tunnemme syvää myötätuntoa Ukrainan kansaa kohtaan nykyisessä tilanteessa. Maaliskuun alussa ilmoitimme päätöksestämme lopettaa toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle. EU:n viides pakotepaketti julkistettiin 9.4.2022, ja se sisältää myös suurimman osan Kemiran tuotteista. Olemme tehneet lahjoituksen Punaisen Ristin kautta ja laajentaneet tukea kriisin koettelemille omille työntekijöillemme.

Venäjä on meille suhteellisen pieni markkina: sen osuus Kemiran myynnistä oli noin 3 % vuonna 2021. Ukrainan sodan vaikutukset ensimmäisen neljänneksen tulokseemme olivat rajalliset, ja vuoden alku oli vahva.

Epävarmasta geopoliittisesta tilanteesta huolimatta kysyntä loppumarkkinoillamme pysyi hyvänä. Liikevaihto kasvoi 27 % myyntihintojen nousun myötä ja oli ennätykselliset 768 miljoonaa euroa. Vahvat inflaatiopaineet vaikuttivat edelleen suhteelliseen kannattavuuteen, ja operatiivinen käyttökateprosentti laski 15,6 %:iin. Vahvan liikevaihdon ansiosta operatiivinen käyttökatteemme nousi ennätykselliseen 120 miljoonaan euroon.

Pulp & Paper -segmentin liikevaihto kasvoi 21 %. Kysyntä pysyi hyvällä tasolla kaikissa asiakassegmenteissä ja kaikilla maantieteellisillä alueilla neljänneksen aikana. Lakko merkittävällä asiakkaalla Suomessa vaikutti neljänneksen myyntimääriin negatiivisesti. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 16,0 %:iin inflaatiopaineiden seurauksena, mutta operatiivinen käyttökate nousi 71 miljoonaan euroon.

Industry & Water -segmentin liikevaihto kasvoi 36 %. Kysyntä vedenkäsittelyliiketoiminnassa jatkui hyvänä. Oil & Gas -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 73 % liuskekaasu- ja -öljyliiketoiminnan vauhdittamana. Odotamme nykyisen liiketoimintaympäristön tukevan Oil & Gas -liiketoimintaamme. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 15,2 %:iin inflaatiopaineiden seurauksena, mutta operatiivinen käyttökate nousi 49 miljoonaan euroon.

Maaliskuussa pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 0,58 euroa osingoksi osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä ja ensimmäinen osinkoerä maksettiin huhtikuun alussa.

Markkinoiden epävarmuus lisääntyi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi inflaatiopaineet kasvoivat neljänneksen aikana, ja odotamme niiden pysyvän voimakkaina koko vuoden 2022 ajan. Sen vuoksi meidän on jatkettava toimiamme vaikutusten lieventämiseksi. Näkymämme vuodelle 2022 ovat ennallaan. Odotamme liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien kasvavan vuodesta 2021 (2 674,4 miljoonaa euroa) ja operatiivisen käyttökatteen olevan +/- 5 % verrattuna vuoteen 2021 (425,5 miljoonaa euroa)."

AVAINLUVUT

Milj. euroa

1-3/2022

1-3/2021

1-12/2021

Liikevaihto

 768,1 

 606,1 

 2 674,4 

Operatiivinen käyttökate

 120,0 

 104,6 

 425,5 

Operatiivinen käyttökate, %

 15,6 

 17,3 

 15,9 

Käyttökate

 113,5 

 103,0 

 373,2 

Käyttökate, %

 14,8 

 17,0 

 14,0 

Operatiivinen liikevoitto

 68,9 

 55,7 

 225,4 

Operatiivinen liikevoitto, %

 9,0 

 9,2 

 8,4 

Liikevoitto

 62,2 

 54,2 

 170,1 

Liikevoitto, %

 8,1 

 8,9 

 6,4 

Tilikauden voitto

 42,2 

 40,8 

 115,2 

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

 0,26 

 0,25 

 0,70 

 

 

 

 

Sidottu pääoma*

 2 045,4 

 1 958,8 

 1 995,0 

Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, %

 11,7 

 11,9 

 11,3 

Sidotun pääoman tuotto*, %

 8,7 

 10,7 

 8,5 

Liiketoiminnan rahavirta

 -10,9 

 13,8 

 220,2 

Investoinnit ilman yritysostoja

 26,1 

 26,6 

 168,8 

Investoinnit

 26,1 

 26,6 

 169,8 

Rahavirta investointien jälkeen

 -36,6 

 -13,1 

 57,3 

Omavaraisuus, % kauden lopussa

 40 

 40 

 43 

Osakekohtainen oma pääoma, euroa

 8,50 

 7,53 

 8,68 

Velkaantuneisuus, % kauden lopussa

 68 

 67 

 63 

Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon.

Kemira esittää tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), joita ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien (=orgaaninen kasvu), käyttökate, operatiivinen käyttökate, operatiivinen liikevoitto, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.  

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto. Kaikki raportin luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti. Velkaantumisastetavoitteena on alle 75 %.

TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2022     

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 15.7.2022
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 25.10.2022

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE JA TOIMITTAJILLE   

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään keskiviikkona 27.4.2022 klo 10.30. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Lähetys on englanninkielinen, ja sitä voi seurata yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla verkkosivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteesta: kemira.fi/sijoittajat.

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710 310. Konferenssitunnus: 37090125#.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2021 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi