09.02.2024 - Pörssitiedote

Kemira julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja vuosilta 2022 ja 2023 huomioiden Oil & Gas -liiketoimintaan liittyvän portfolion myynnin

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 9.2.2024 klo 08.30

Kemira julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja vuosilta 2022 ja 2023, mitkä ottavat huomioon Oil & Gas -liiketoimintaan liittyvän portfolion myynnin

 

Kemira ilmoitti 4.12.2023, että se on allekirjoittanut sopimuksen Oil & Gas -liiketoimintaansa liittyvän portfolion myynnistä Sterling Specialty Chemicals LLC -yhtiölle, joka on Artek Groupin yhdysvaltalainen tytäryhtiö.

 

Oil & Gas -liiketoimintaan liittyvä portfolio luokiteltiin myytävänä olevaksi kaupan toteutumiseen saakka. Kauppa saatettiin päätökseen 2.2.2024 kuten Kemira tiedotti lehdistötiedotteella.

 

Myynnin huomioivat vaihtoehtoiset tunnusluvut

 

Kemira ei oikaise tuloslaskelmaa tai tasetta vuosille 2022 ja 2023. Kemira julkaisee sen sijaan valikoituja, Oil & Gas -liiketoimintaan liittyvän portfolion myynnin huomioivia vaihtoehtoisia tunnuslukuja vuosilta 2022 ja 2023 sekä vuosineljänneksittäin vuosilta 2022 ja 2023. Vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat saatavilla tämän tiedotteen liitteenä, minkä lisäksi ne löytyvät myöhemmin tästä tiedotteesta. Näitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei ole määritelty IFRS-standardissa. Kemira uskoo, että nämä vaihtoehtoiset tunnusluvut tarjoavat hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta pääomamarkkinoille. Myös Kemiran johto seuraa näitä tunnuslukuja.

 

Kemira julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja koko yhtiön ja Industry & Water -segmentin osalta. Pulp & Paper -segmentin historialliset luvut ovat ennallaan. Kemira käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Industry & Water -segmentin vertailulukuina vuoden 2024 taloudellisessa raportoinnissaan.

 

Kemirasta irtoava liikevaihto oli noin 495 miljoonaa euroa vuonna 2023.Tämä sisältää Oil & Gas -liikevaihtoa 453 miljoonaa euroa vuonna 2023. Loppuosa irtoavasta liikevaihdosta, noin 42 miljoonaa euroa, koostui polymeerien epäsuorasta kanavamyynnistä muille kuin Oil & Gas -liiketoimintaan liittyville teollisille asiakkaille. Näitä polymeerejä tuotetaan kaupan kohteena olevissa tuotantolaitoksissa. Myytävän portfolion operatiivinen käyttökate oli noin 71 miljoonaa euroa vuonna 2023, mikä vastaa noin 14 % operatiivista käyttökatetta.

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, OIL & GAS -MYYNTI HUOMIOIDEN 

  

 

2023

2023

2023

2023

2022

2022

2022

2022

2023

2022

 

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

1-12

1-12

miljoonaa euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto, O&G
-myynti huomioiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulp & Paper

418,8

403,6

421,2

504,6

556,2

537,3

487,6

446,5

1 748,2

2 027,7

Industry & Water, O&G-myynti huomioiden

271,4

290,7

287,9

291,0

303,4

299,1

269,9

241,0

1 140,9

1 113,4

Yhteensä, O&G
-myynti huomioiden

690,2

694,3

709,1

795,6

859,7

836,4

757,5

687,6

2 889,0

3 141,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatiivinen käyttökate, O&G
-myynti huomioiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulp & Paper

87,5

68,9

65,2

109,4

110,9

92,3

73,6

71,3

330,9

348,0

Industry & Water, O&G-myynti huomioiden

61,8

75,0

68,1

60,1

52,0

46,2

37,5

34,7

265,0

170,3

Yhteensä, O&G
-myynti huomioiden

149,3

143,8

133,3

169,4

162,9

138,5

111,1

105,9

595,9

518,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatiivinen liikevoitto, O&G
-myynti huomioiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulp & Paper

58,6

39,8

37,6

80,4

80,3

61,8

42,8

40,7

216,3

225,7

Industry & Water, O&G-myynti huomioiden

45,1

58,0

52,0

44,1

35,1

29,7

21,9

19,4

199,2

106,0

Yhteensä, O&G
-myynti huomioiden

103,7

97,8

89,6

124,4

115,4

91,5

64,7

60,0

415,5

331,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatiivinen sidotun pääoman tuotto  12 kuukauden liukuva keskiarvo, %*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulp & Paper

16,9

18,5

19,9

19,9

 

 

 

 

16,9

 

Industry & Water, O&G-myynti huomioiden

34,7

33,3

28,3

22,9

 

 

 

 

34,7

 

Yhteensä, O&G
-myynti huomioiden

22,4

23,0

22,4

20,8

 

 

 

 

22,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidottu pääoma 12 kuukauden liukuva keskiarvo, O&G
-myynti huomioiden*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulp & Paper

1 282,0

1 288,2

1 310,2

1 333,4

 

 

 

 

1 282,0

 

Industry & Water, O&G-myynti huomioiden

574,0

567,5

569,4

571,2

 

 

 

 

574,0

 

Yhteensä, O&G
-myynti huomioiden

1 856,0

1 855,7

1 879,6

1 904,7

 

 

 

 

1 856,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investoinnit ilman yritysostoja, O&G-myynti huomioiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulp & Paper

39,4

34,3

31,3

19,3

51,4

28,4

24,7

17,9

124,4

122,5

Industry & Water, O&G-myynti huomioiden

26,6

16,3

13,1

7,3

27,5

10,8

9,4

6,0

63,4

53,7

Yhteensä, O&G
-myynti huomioiden

66,1

50,6

44,4

26,6

78,9

39,2

34,1

23,9

187,7

176,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSERNILUVUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettokäyttöpääoma kauden lopussa, O&G-myynti huomioiden*

278,9

245,3

26,.1

294,5

255,7

320,3

349,6

317,1

278,9

255,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Varat luokiteltiin myytävänä olevaksi joulukuussa 2023, minkä vuoksi ei oikaisua 12/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa myynnistä löytyy 4.12.2023 julkaistusta pörssitiedotteesta.

 

Lisätietoja:
 

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

 

 

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisen ja kunnallisen vedenkäsittelyn sekä massa- ja paperiteollisuuden toimijat. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme vedenkäsittelyyn, uusiutuviin ratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin. Vuonna 2023 Kemiran liikevaihto oli noin 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi