Hallinto

Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Kemira noudattaa Hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavilla internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.

Kemira antaa vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena (Corporate Governance Statement), joka on saatavilla pdf-muodossa. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana. Ajantasaiset tiedot Kemiran hallinnosta ja hallinnointijärjestelmästä löytyvät näiltä Internet-sivuilta.

Kemira Oyj:n yleiset toimintaperiaatteet ja vastuusuhteet määritellään Kemiran liiketapaperiaatteissa (Kemira Code of Conduct). Kemiran arvot ja eettiset periaatteet luovat perustan yhtiön hallinnoinnille ja keskeisten sidosryhmien kanssa toimimiselle.

Vesijohtoveden kaatamista lasiin.

Yhtiöjärjestys

Kemira Oyj:n yhtiöjärjestys on saatavilla oheisen linkin kautta.
Takaisin alkuun