Hallinto

Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Kemira noudattaa Hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavilla internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.

Kemira antaa vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena (Corporate Governance Statement), joka on saatavilla pdf-muodossa. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana. Ajantasaiset tiedot Kemiran hallinnosta ja hallinnointijärjestelmästä löytyvät näiltä Internet-sivuilta.

Kemira Oyj:n yleiset toimintaperiaatteet ja vastuusuhteet määritellään Kemiran liiketapaperiaatteissa (Kemira Code of Conduct). Kemiran arvot ja eettiset periaatteet luovat perustan yhtiön hallinnoinnille ja keskeisten sidosryhmien kanssa toimimiselle.

Yhtiöjärjestys

Kemira Oyj:n 4.5.2023 rekisteröity yhtiöjärjestys (pdf muodossa) on saatavilla alla olevan linkin kautta.