Kaksi henkilöä tuovat noutoruokaa pahvipakkauksissa.

Liputukset

Liputusilmoitukset toimitetaan Kemiralle lähettämällä sähköposti osoitteeseen insiders@kemira.com .

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Lisätietoa Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

13.2.2024
Kemira Oyj: Solidium Oy:n osakeomistus Kemirasta on laskenut alle 5,00 prosentin

1.3.2023
Kemira Oyj: Solidium Oy:n osakeomistus Kemirasta on laskenut 5,01 prosenttiin

17.1.2023
Kemira Oyj: Impax Asset Management Group plc:n osakeomistus Kemirasta on laskenut 4,99 prosenttiin

25.3.2022
Kemira Oyj: Impax Asset Management Group plc:n osakeomistus Kemirasta on noussut 5 prosenttiin

25.10.2019
Kemira Oyj: Oras Investin osakeomistus Kemirasta on noussut yli 20 prosentin rajan

21.3.2019
Kemira Oyj: Solidiumin osakeomistus Kemirasta on laskenut alle 15 prosentin rajan

21.7.2017
Kemira Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

10.12.2012
Kemira Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

29.12.2009
Kemira Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

24.11.2009
Kemira Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Takaisin alkuun