Näytteitä putkiloissa.
09.08.2021

Konsernin organisaatio

Kemiran liiketoiminta on järjestetty kahteen asiakaskeskeiseen segmenttiin. Pulp & Paper -segmentillä on ainutlaatuista osaamista kemikaalien käyttösovelluksissa sekä paperin ja massan tuottajien tukemisessa innovoinnissa ja heidän toiminnallisen tehokkuutensa jatkuvassa kehittämisessä. Segmentti kehittää ja kaupallistaa uusia tuotteita täyttääkseen asiakkaiden tarpeet, varmistaa johtavan tuotevalikoiman ja palvelut paperin märkäpäälle ja keskittyy pakkausmateriaaleihin ja kartonkiin sekä pehmytpapereihin. Industry & Water -segmentti tukee kuntia ja runsaasti vettä käyttäviä teollisuudenaloja luonnonvarojen tehokkaassa ja kestävässä käytössä. Vedenkäsittelyssä segmentti on mukana optimoimassa veden kiertokulun jokaista vaihetta. Öljy- ja kaasusovelluksissa kemiamme mahdollistavat parantuneen saannon olemassa olevista lähteistä sekä vähentyneen veden ja energian käytön.

Segmenteillä on strateginen rooli. Ne määrittelevät kukin oman liiketoimintastrategiansa, ja segmentin johto ohjaa strategian toteuttamista segmentin sisällä. Tulos- ja liiketoimintavastuu kuuluvat segmenteille. Segmentit ovat keskeisiä päätöksentekoelimiä Kemiran liiketoimintaan liittyvissä asioissa.

Segmentit toimivat Kemiran globaalien funktioiden laatimien politiikkojen ja ohjeiden puitteissa. Kukin globaali funktio on vastuussa oman toiminta-alueensa politiikkojen, prosessien, ohjeiden ja työkalujen kehittämisestä. Politiikkoja ja prosesseja noudatetaan kaikkialla yhtiössä.

Kullakin funktiolla on henkilöstöä myös jokaisella maantieteellisellä alueella. Alueelliset toiminnot varmistavat globaalien politiikkojen käyttöönoton ja noudattamisen omilla maantieteellisillä alueillaan. Alueelliset funktiot vastaavat myös liiketoiminnan paikallisesta tukemisesta kukin omalla alueellaan.

Maantieteellisesti Kemiran toiminta on jaettu kolmeen alueeseen: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA), Amerikka (Americas) sekä Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC). Maantieteellisten alueiden johtajat tukevat operatiivista liiketoimintaa ja edistävät Kemiran yksiköiden yhteistyötä alueen sisällä. Aluejohtajat vastaavat myös oman alueensa kehityshankkeiden ohjauksesta.