09.02.2024

Yhtiökokous

Kemira Oyj:n yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu voidaan julkaista yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton käyttämisestä
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen
  • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.3.2024 klo 13.00 osoitteessa Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

Kokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys ovat avoinna 20.2.2024 klo 9.00 – 13.3.2024 klo 16.00.

Osakkeenomistajan oikeus saada varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi päättyi 19.1.2024.