19.07.2023

Taloudelliset tavoitteet

Kemiran  taloudelliset tavoitteet ja vuoden 2023 näkymät

Taloudelliset tavoitteet ja kehitys

Tavoitteet 2018 2019 2020 2021 2022
Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
(milj. euroa)
2 593

Muutos
+4  %

2 659

Muutos
+3  %

2 427

Muutos
-4 %

2 674

Muutos
+10 %

3 570

Muutos
+33 %

Operatiivinen käyttökate, % 15-18 % 12,5 % 15,4 % 17,9 % 15,9 % 16,0 %
Velkaantumisaste alle
75 %
62 % 66 % 63 % 63 % 46 %

Lue lisää rahoitusrakenteesta

Vuoden 2023 näkymät

Liikevaihto: Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 3 200 ja 3 700 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 3 569,6 miljoonaa euroa).
Operatiivinen käyttökate: Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 550 ja 650 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 571,6 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (täsmennetty 18.7.)
Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän (myyntimäärissä mitattuna) odotetaan laskevan. Kysynnän oletetaan olevan vastustuskykyistä vedenkäsittelyssä, kun taas pulp & paper -markkinakysynnän odotetaan olevan heikkoa maailmantalouden hidastumisen ja varastojen pienentämisen seurauksena asiakasteollisuuden arvoketjussa. Öljy- ja kaasumarkkinan kysynnän odotetaan kasvavan. Muuttuvien kustannusten kokonaisuudessaan odotetaan laskevan, kun taas sähkön hinnan odotetaan pysyvän pitkän ajan keskiarvon yläpuolella Euroopassa. Lipeän markkinahintojen odotetaan tasaantuvan vuoden 2023 aikana. Näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Näkymät perustuvat Kemiran nykyiseen liiketoimintarakenteeseen, mukaan lukien Oil & Gas -liiketoiminta.

Milj. euroa 2018 2019  2020 2021 2022 2023 näkymät
Operatiivinen käyttökate 323 410 435 426 572 Odotetaan olevan 550 ja 650 miljoonan euron välillä vuonna 2023.