08.06.2022

Taloudelliset tavoitteet

Kemiran  taloudelliset tavoitteet ja vuoden 2022 näkymät

Taloudelliset tavoitteet ja kehitys

Tavoitteet 2018 2019 2020 2021
Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
(milj. euroa)
2 593

Muutos
+4  %

2 659

Muutos
+3  %

2 427

Muutos
-4 %

2 674

Muutos
+10%

Operatiivinen käyttökate, % 15-18 % 12,5 % 15,4 % 17,9 % 15,9 %
Velkaantumisaste alle
75 %
62 % 66 % 63 % 63 %

Lue lisää rahoitusrakenteesta

Vuoden  2022 näkymät

Kemira nosti vuoden 2022 näkymiään operatiivisen käyttökatteen osalta 8.6.2022. Kemiran loppumarkkinoiden kysyntä on jatkunut hyvänä. Inflaatiopaineet ovat jatkuneet vahvoina, mutta Kemira on onnistuneesti lieventänyt korkeampien kustannusten vaikutusta.

Kemiran nostetut näkymät
Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2021 (2 674,4 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan kasvavan vuodesta 2021 (425,5 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (täsmennetty)
Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan olevan hyvää vuonna 2022 molemmissa segmenteissä. Näkymissä on oletuksena, ettei Kemiran tuotantotoiminnoissa ole merkittäviä häiriöitä eikä toimitusketjuissa ole merkittäviä lisähäiriöitä. Näkymissä on myös oletuksena, että energian saatavuus on normaali Euroopassa. Inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vahvoina vuonna 2022.

Milj. euroa 2018 2019  2020
2021
 
2022 näkymät
Operatiivinen käyttökate 323 410 435 426 odotetaan kasvavan verrattuna vuoteen 2021 (425,5 miljoonaa euroa).