Vaalea teollisuusrakennus sinistä taivasta vasten.
10.06.2024

Taloudelliset tavoitteet

Kemiran  taloudelliset tavoitteet ja vuoden 2024 näkymät

Taloudelliset tavoitteet ja kehitys

Tavoitteet 2019 2020 2021 2022 2023
Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
(milj. euroa)
2 659

Muutos
+3  %

2 427

Muutos
-4 %

2 674

Muutos
+10 %

3 570

Muutos
+33 %

3 384 Muutos
-5 %
Operatiivinen käyttökate, % 15-18 % 15,4 % 17,9 % 15,9 % 16,0 % 19,7 %
Velkaantumisaste alle
75 %
66 % 63 % 63 % 46 % 32 %

Lue lisää rahoitusrakenteesta

Näkymät vuodelle 2024 (nostettu 10.6.2024)

Liikevaihto:
Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 2 800 ja 3 200 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (2023: raportoitu liikevaihto 3 383,7 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate:
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 540 ja 640 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (2023: raportoitu operatiivinen käyttökate 666,7 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (päivitetty):
Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän (myyntimäärissä mitattuna) odotetaan kasvavan vuonna 2024 pulp & paper -markkinan kysynnän odotetun asteittaisen elpymisen seurauksena. Myös vedenkäsittelymarkkinan odotetaan kasvavan vuonna 2024. Muuttuvien kustannusten odotetaan pysyvän melko vakaina vuoden aikana. Näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisillä tasoilla. Kemiran näkymät vuodelle 2024 sisältävät Oil & Gas -liiketoiminnan kaupan toteutumispäivään 2.2.2024 saakka.

Aiemmat näkymät vuodelle 2024 (julkaistu 26.4.2024)

Liikevaihto:
Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 2 700 ja 3 200 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (vuoden 2023 raportoitu liikevaihto: 3 383,7 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate:
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 480 ja 580 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (vuoden 2023 raportoitu operatiivinen käyttökate: 666,7 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (täsmennetty):
Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän (myyntimäärissä mitattuna) odotetaan kasvavan hieman vuonna 2024 pulp & paper -markkinan kysynnän odotetun asteittaisen elpymisen seurauksena. Vedenkäsittelymarkkinan odotetaan pysyvän vakaana vuonna 2024. Muuttuvien kustannusten odotetaan pysyvän melko vakaina vuoden aikana. Näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Suomen poliittisiin lakkoihin ja siihen, miten ne vaikuttavat Kemiran asiakkaisiin ja Kemiraan, liittyy epävarmuutta. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Kemiran näkymät vuodelle 2024 sisältävät Oil & Gas -liiketoiminnan kaupan toteutumispäivään 2.2.2024 saakka.

Kemiran näkymät vuodelle 2024 sisältävät Oil & Gas -liiketoiminnan kaupan toteutumispäivään 2.2.2024 saakka.

Milj. euroa 2019  2020 2021 2022 2023 2024 näkymät
Operatiivinen käyttökate 410 435 426 572 667 Odotetaan olevan 540 ja 640 miljoonan euron välillä vuonna 2024.

 

Takaisin alkuun