16.02.2022

Taloudelliset tavoitteet

Kemiran  taloudelliset tavoitteet ja vuoden 2022 näkymät

Kemira on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa 19.11.2020. Kemiran operatiivisen käyttökateprosentin päivitetty tavoite on 15-18 % (aiemmin 15-17 %), muut taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.

Taloudelliset tavoitteet ja kehitys

Tavoitteet 2018 2019 2020 2021
Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
(milj. euroa)
2 593

Muutos
+4  %

2 659

Muutos
+3  %

2 427

Muutos
-4 %

2 674

Muutos
+10%

Operatiivinen käyttökate, % 15-18 % 12,5 % 15,4 % 17,9 % 15,9 %
Velkaantumisaste alle
75 %
62 % 66 % 63 % 63 %

Lue lisää rahoitusrakenteesta

Vuoden  2022 näkymät

Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2021 (2 674,4 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan +/- 5 % verrattuna vuoteen 2021 (425,5 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset
Toimintaympäristössä on edelleen epävarmuutta johtuen COVID-19-pandemiasta sekä inflaatiopaineista. Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan kuitenkin kasvavan molemmissa segmenteissä maailmantalouden kasvuennusteen mukaisesti. Näkymissä on oletuksena, että COVID-19-pandemiatilanne pysyy hallinnassa eikä vaikuta merkittävästi Kemiran loppumarkkinoiden kysyntään. Lisäksi oletuksena on, että Kemiran tuotantotoiminnoissa ja toimitusketjussa ei ole merkittäviä häiriöitä. Vahvojen inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan, etenkin vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Milj. euroa 2018 2019  2020
2021

2022 näkymät
Operatiivinen käyttökate 323 410 435 426 odotetaan olevan +/- 5 % verrattuna vuoteen 2021 (425,5 miljoonaa euroa).