22.06.2021

Taloudelliset tavoitteet

Kemiran  taloudelliset tavoitteet ja vuoden 2021 näkymät

Kemira on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa 19.11.2020. Kemiran operatiivisen käyttökateprosentin päivitetty tavoite on 15-18 % (aiemmin 15-17 %), muut taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.

Taloudelliset tavoitteet ja kehitys

Tavoitteet 2017 2018 2019 2020
Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
(milj. euroa)
2 486

Muutos
5 %

2 593

Muutos
+4  %

2 659

Muutos
+3  %

2 427

Muutos
-4 %

Operatiivinen käyttökate, % 15-18 % 12,5 % 12,5 % 15,4 % 17,9 %
Velkaantumisaste alle
75 %
59 % 62 % 66 % 63 %

Lue lisää rahoitusrakenteesta

Vuoden  2021 näkymät

Liikevaihto
Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, odotetaan kasvavan vuodesta 2020 (2 427 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate
Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman (alle 5 %) pienempi kuin vuonna 2020 (435 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset
COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021, mutta Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan elpyvän vähitellen vuodesta 2020 ennustetun talouskasvun mukaisesti. Kysynnän odotetaan elpyvän erityisesti öljy- ja kaasumarkkinoilla. Näkymissä oletetaan, että Kemiran operatiivisessa toiminnassa ei tapahdu merkittäviä häiriöitä. Valuuttojen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti operatiiviseen käyttökatteeseen.

Milj. euroa 2017 2018 2019  2020 2021
näkymät
Operatiivinen käyttökate 311 323 410 435 odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman (alle 5 %) pienempi kuin vuonna 2020