Leivonnaisia pahvikääreissä.
30.04.2024

Kemira sijoituksena

Globaali ulottuvuus – paikallinen huippuosaaminen

Kemira (Nasdaq Helsinki) tarjoaa maailmanlaajuisesti luotettavaa kemian- ja prosessiosaamista mahdollistaen resurssivastuullisen liiketoiminnan ja paremman tuottavuuden asiakkaillemme vettä kuluttavilla aloilla.

Yli 100 vuoden kokemuksella teemme yhteistyötä kunnallisten vesilaitosten, sekä sellun, paperin, kartongin ja pehmopaperin tuottajien kanssa tarjotaksemme näkyviä parannuksia näkymättömällä mahdollistajallamme – 5 000 työntekijämme kemian osaamisella.

Vuonna 2023 Kemiran liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa.

Kestävä liiketoimintamalli läpi syklien

Kannattavaa kasvua

Painopiste kannattavassa, kestävän kehityksen kasvussa. Operatiivinen käyttökateprosentti 19,7 % ja operatiivinen liikevoittoprosentti 13,7 % vuonna 2023.

Huokutteleva osinko

Osinkopolitiikka: kilpailukykyinen ja ajanmyötä kasvava osinko. Vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta  (2022: 0,62) ja maksetaan kahdessa erässä.

Kasvava painopiste kestävään kehitykseen

Kemiran tavoitteena on olla johtava kestävien kemiallisten ratkaisujen toimittaja vesi-intensiivisille teollisuudenaloille.

Strategisesti tulevaisuuteen sopiva

Globaalit trendit

Väestörakenteen muutos
Veden, energian, pehmopaperin ja kartongin suurempi käyttö.

 

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen
Uudet materiaalit kiertotalouden mahdollistamiseksi
Materiaali- ja resurssitehokkuus

Strategia

Vastuullisuus
Kannattavaa kasvua kestävää kehitystä edistämällä – vuoden 2030 loppuun mennessä liikevaihdosta yli 500 miljoonaa euroa tulee uusiutuvista ratkaisuista.

Kannattava kasvu
Tavoitteenamme on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti.

Autamme asiakkaitamme parantamaan
vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta

Asiakkaat

Sellu ja paperi Vedenkäsittely

 

Tarjoamme

Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme tuotteiden laatua, prosessi- ja resurssitehokkuutta.

Segmenttijakauma

Tuotteet

Innovaatiot

Innovaatiot

Innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa parantaaksemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 34,2 milj euroa vuonna 2023, joka on noin 1 % liikevaihdosta. Kemiralla on patentteja n. 2 040 ja n. 420 patenttiperhettä.

Vuoden 2023 saavutukset:

  • Uudet tuotekehitysprojektit: 11, joista 82 % tähtää asiakkaiden resurssitehokkuuden parantamiseen.
  • Uudet patenttihakemukset: 55

Lue lisää innovoinnista (englanniksi)

Innovatiiviset digitaaliset palvelut tulevaisuuden liiketoiminnan mahdollistajina

Kemira KemConnect™ -palvelut mahdollistavat dataan perustuvan kemian hallinnan. Ratkaisumme reaaliaikaiseen seurantaan, edistyneeseen prosessien hallintaan ja optimointiin sekä ennakoivaan analytiikkaan lisäävät läpinäkyvyyttä, tarjoavat syvempää ymmärrystä prosesseista ja mahdollistavat ennakoivat ja oikea-aikaiset toiminnot toiminnassa. Tietojen voimaa hyödyntämällä asiakkaamme voivat parantaa tehokkuuttaan, laatuaan ja kannattavuuttaan.

Digitaaliset palvelut sellu- ja paperiteollisuudelle (englanniksi)
Digitaaliset ratkaisut vedenkäsittelyyn (englanniksi)

Kasvuun tähtäävä tarkoituksen ohjaama kulttuuri

Chemistry with a purpose.
Better every day.

Kemiran tarkoitus, ”purpose”, kuvastaa kemian tärkeyttä jokapäiväisessä elämässä ja linkittyy vahvasti myös vastuullisuuteen. Tuloshakuinen ja yhteistyötä korostava kulttuurimme inspiroi ja voimaannuttaa työntekijöitämme ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita ja luomaan positiivisen vaikutuksen.

Kemiran arvot

Edistämme toiminnan kehittämistä ja uuden luomista.
Sitoudumme asiakkaiden menestykseen.
Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä.
Menestymme yhdessä.

Yhteenveto

Vahva tase

Hyvä rahoitusasema. Yritysjärjestelyt mahdollisia lyhyellä aikavälillä, jos kannattavuus- ja synergiavaatimukset täyttyvät.

Houkutteleva osinko

Keskimääräinen osinkotuotto 4,6 % vuosina 2014-2023. Parhaimpia osinkotuottoja Euroopan kemiansektorilla.

Luotettava toimija

Olemme globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Innovoimme yhdessä asiakkaan kanssa kehittämään ratkaisuja, jotka luovat kannattavaa ja kestävää tulevaisuutta.

Yhteystiedot

Mikko Pohjala.

Mikko Pohjala

Vice President, Investor Relations
Helsinki, Finland

Heidi Lehmuskumpu

Investor Relations Manager
Helsinki, Finland
Takaisin alkuun