15.07.2022

Kemira sijoituksena

Liikevaihto

2,7
mrd. €

vakaa kannattavuus

Työntekijöitä

5 000

kuudella mantereella

Myyntiä yli

100

maassa

Chemistry with a purpose. Better every day.

Kemiralla julkisti uuden ”purposen” eli tarkoituksen. Se kuvastaa hyvin kemian tärkeyttä meidän jokapäiväisessä elämässä ja linkittyy vahvasti myös vastuullisuuteen. Katso video aiheesta.

Parannamme asiakkaidemme veden, energian ja raaka-aineiden käytön tehokkuutta

GLOBAALIT TRENDIT

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS
Veden, energian, pehmopaperin ja kartongin suurempi käyttö

 

 

YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN LISÄÄNTYMINEN
Uudet materiaalit kiertotalouden mahdollistamiseksi
Materiaali- ja resurssitehokkuus

ASIAKKAAMME

Pulp & Paper | Water Treatment | Oil & Gas

             

TARJOAMME
Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme tuotteiden laatua, prosessi- ja resurssitehokkuutta

VISIOMME
Visiomme on olla ensimmäinen valinta kemianteollisuudessa vesi-intensiivisillä teollisuudenaloilla.

STRATEGIAMME

Kannattavaa kasvua kestävää kehitystä edistämällä – vuoteen 2030 mennessä liikevaihdosta yli 500 miljoonaa euroa tulee biopohjaisista tuotteista.

Tavoitteenamme on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti.

KEMIRAN ARVOT

Edistämme toiminnan kehittämistä ja uuden luomista. Sitoudumme asiakkaiden menestykseen. Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä. Menestymme yhdessä.

 

Liikevaihdon jakauma

Segmenttijakauma

 

 

Maantieteellinen jakauma

Tuotejakauma

 

Innovaatio

Innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa parantaaksemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 28,3 milj euroa vuonna 2021.

Vuoden 2021 saavutukset:

  •     Uudet tuotelanseeraukset: 18
  •     Uudet patenttihakemukset: 36

Kaksi laboratoriotyntekijää tutkivat näytettä.

Vahva tase

Hyvä rahoitusasema. Yritysjärjestelyt mahdollisia lyhyellä aikavälillä, jos kannattavuus- ja synergiavaatimukset täyttyvät.

Houkutteleva osinko

Keskimääräinen osinkotuotto lähes 5 % vuosina 2011-2021. Parhaimpia osinkotuottoja Euroopan kemiansektorilla.

Luotettava toimija

Olemme globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Innovoimme yhdessä asiakkaan kanssa kehittämään ratkaisuja, jotka luovat kannattavaa ja kestävää tulevaisuutta.

Yhteystiedot

Mikko Pohjala

Vice President, Investor Relations
Helsinki, Finland

Tiina Huoponen

Investor Relations Specialist
Helsinki, Finland