21.06.2021

Kemira sijoituksena

Liikevaihto

2,4
mrd. €

vakaa kannattavuus

Työntekijöitä

5 000

kuudella mantereella

Myyntiä yli

100

maassa

Parannamme asiakkaidemme veden, energian ja raaka-aineiden käytön tehokkuutta

GLOBAALIT TRENDIT

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS
Veden, energian, pehmopaperin ja kartongin suurempi käyttö

 

 

YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN LISÄÄNTYMINEN
Uudet materiaalit kiertotalouden mahdollistamiseksi
Materiaali- ja resurssitehokkuus

ASIAKKAAMME

Pulp & Paper | Water Treatment | Oil & Gas

             

TARJOAMME
Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme tuotteiden laatua, prosessi- ja resurssitehokkuutta

VISIOMME
Visiomme on olla ensimmäinen valinta kemianteollisuudessa vesi-intensiivisillä teollisuudenaloilla.

STRATEGIAMME

Kannattava kasvu kestävää kehitystä edistämällä – vuoteen 2030 mennessä liikevaihdosta yli 500 miljoonaa euroa tulee biopohjaisista tuotteista.

Tavoitteenamme on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja 15-18 % operatiivinen käyttökateprosentti.

KEMIRAN ARVOT

Edistämme toiminnan kehittämistä ja uuden luomista. Sitoudumme asiakkaiden menestykseen. Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä. Menestymme yhdessä.

 

Liikevaihdon jakauma

Segmenttijakauma

 

 

Maantieteellinen jakauma

Tuotejakauma

Vahva tase

Hyvä rahoitusasema. Yritysjärjestelyt mahdollisia lyhyellä aikavälillä, jos kannattavuus- ja synergiavaatimukset täyttyvät.

Houkutteleva osinko

Keskimääräinen osinkotuotto lähes 5 % vuosina 2011-2020 Parhaimpia osinkotuottoja Euroopan kemiansektorilla.

Luotettava toimija

Olemme globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Innovoimme yhdessä asiakkaan kanssa kehittämään ratkaisuja, jotka luovat kannattavaa ja kestävää tulevaisuutta.