Kemira sijoituksena

päivitetty 11.2.2021

Syyt sijoittaa

Kannattavaa kasvua

Painopiste kannattavassa, kestävän kehityksen kasvussa. Operatiivinen käyttökateprosentti parani 17,9 %:iin ja operatiivinen liikevoittoprosentti 9,8 %:iin vuonna 2020.

 

Huokutteleva osionko

Päivitetty osinkopolitiikka: kilpailukykyinen ja ajanmyötä kasvava osionko. Osinkoehdotus 0,58 euroa (0,56)

Kasvava painopiste kestävään kehitykseen

Kemiran tavoitteena on olla johtava kestävien kemiallisten ratkaisujen toimittaja vesi-intensiivisille teollisuudenaloille.

Kasvustrategia

Tavoitteena markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu (markkinakasvu n. 3-4 %, keskimääräinen vuotuinen kasvu 2019-2025)

Megatrendi Vaikutus Esimerkkejä Kemiraa hyödyttävistä megatrendeistä
Kasva keskiluokka ja
kaupungistuminen
Veden, energian, pehmopaperin ja pakkauskartongin kasvava kulutus Vedenkäsittely ja uudelleenkäyttö, pehmopaperin imukyky, kevyet ja korkealuokkaiset pakkausmateriaalit, energian säästö öljyntuotannossa ovat muutamia esimerkkejä, miten kemiaamme voi hyödyntää.
Verkkokaupan kasvu Sovelluksemme tukevat kevyen ja silti vahvan pakkausmateriaalin tuotantoa kasvavilla markkinoilla.
Resurssien niukkuus Uudet materiaalit mahdollistavat kiertotalouden Muoviset kertakäyttöttuotteet voidaan osittain korvata kuitupohjaisilla tuotteilla, jossa meillä on keskeinen rooli sellu- ja paperikemikaalien valmistajana.
Materiaalien ja resurssien tehokas käyttö Kemiamme avulla parannamme asiakkaidemme resurssitehokkuutta: esim. veden uudelleenkäyttö, öljyntuotannon pienempi energian kulutus sekä kevyemmät pakkausmateriaalit tuovat kustannussäästöjä.
Sääntely Puhdas juomavesi Tuotteillamme puhdistetaan vuosittain n. 320 milj. ihmisen käyttövesi – juomaveden puhdistuksen tarve kasvaa globaalisti.
Tiukemmat päästörajat jätevedelle Jäteveden päästörajat tiukentuvat. Vedenkäsittelykemikaaliemme avulla asiakkaat pysyvät säädetyissä päätörajoissa.

 

Operatiivinen käyttökatetavoite 15-18%

Kannattavuuden paranemiseen vaikuttavat tekijät

Tekijät 2020 kommentit
Orgaaninen kasvu saavutetaan kasvattamalla myyntimääriä sekä -hintoja Konsernin orgaaninen kasvu oli -4 %, ilman valuuttavaikutusta sekä Oil  & Gas -liiketoimintaa, kasvu oli -2 %. COVID-19-pandemian aiheuttama talouden hidastuminen vaikutti liikevaihtoon.
Raaka-aine- vs. myyntihintojen kehitys Hyvä kiinteiden kulujen hallinta, sisältäen alhaisemmat raaka-aineiden ja sähkön hinnat
Investointiprojektit – polymeerikapasiteetin lisäys Alankomaissa (2019-2020), AKD-vahan valmistukseen liittyvä yhteisyritys Kiinassa (2019-2020), polymeerikapasiteetin lisäys Yhdysvalloissa (2021), valkaisukapasiteetin laajennus Uruguayssa (2022-2023) Kiinaan ja Alankomaihin tehtyjen investointien positiivinen vaikutus käyttökatteeseen jatkui vuonna 2020 (vaikutus useita kymmeniä miljoonia)

Lisätietoa rahoitusrakenteesta

Vahva tase

Hyvä rahoitusasema. Yritysjärjestelyt mahdollisia lyhyellä aikavälillä, jos kannattavuus- ja synergiavaatimukset täyttyvät.

Keskimääräinen osinkotuotto lähes 5 % vuosina 2011-2019

Parhaimpia osinkotuottoja Euroopan kemiansektorilla.

Autamme asiakkaitamme luomaan lisäarvoa tarjoamalla erikoisosaamistamme alueella, jossa vesi kohtaa kemian.

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla.

Liikevaihdon jakauma asiakashyödyn mukaan

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000.

Optimointi

Tuotteen laadun tai asiakkaan tuottavuuden optimointi 50 %

Tehokkuus

Prosessi- ja energiatehokkuus 20 %

Laatu ja lainsäädäntö

Veden laatuun tai jäteveden ja lietteen käsittelyyn liittyvän lainsäädännön noudattaminen 30 %