Kemira ja vesi

Kemira palvelee runsaasti vettä käyttäviä teollisuudenaloja. Sovelluksemme auttavat tuomaan puhtaampaa ja turvallisempaa vettä kaikkien saataville.

Oli kyse sitten elintarviketeollisuudesta, energiasektorista tai metalli- ja kaivosteollisuudesta, me autamme paljon vettä käyttäviä teollisuudenaloja parantamaan prosessi- ja resurssitehokkuutta ja lopputuotteiden laatua. Vedenkäsittely on tärkeää kaikissa asiakasteollisuuksissamme, koska raakavesi, prosessivesi ja jätevesi on käsiteltävä asianmukaisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Lietteenkäsittelyssä on mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen ja arvon luomiseen jätteestä.

Rajallinen vesivaranto

3 %

Makeaa vettä maailman vesivaroista on vain 3 % ja vielä pienempi osa tästä on juomakelpoista.

Vaikutus liiketoimintaan

~30 %

~30 % Kemiran liikevaihdosta liittyy veteen.

Globaali merkitys

20 mrd m3

joka vuosi, 20 mrd m3 vettä käsitellään Kemiran kemian avulla – määrä, joka vastaa yli 370 miljoonan ihmisen vuotuista vedenkulutusta.

Turvallista ja puhdasta vettä

Puhdas vesi on elämän edellytys, mutta myös hyvän ja nautinnollisen elämänlaadun tae.

Me Kemirassa voimme vaikuttaa sekä vesikädenjäljen että vesijalanjäljen avulla. 

Kasvatamme vesikädenjälkeämme

Kemira palvelee runsaasti vettä käyttäviä teollisuudenaloja. Ratkaisuillamme kaikki saavat enemmän puhdasta, turvallista vettä käyttöönsä.

Raakavedet sisältävät epäpuhtauksia, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia. Kemiran tuotteet poistavat raakavesistä hiukkasia, väriaineita, leviä ja haitallisia bakteereja, jotta saamme turvallista vesijohtovettä käyttöömme. Kemiallinen vedenkäsittely mahdollistaa puhtaan, turvallisen ja edullisen juomaveden kaikille.

Tehostamme vesijalanjälkeämme

Kemira tuottaa kemikaaleja mahdollisimman vähäisellä vaikutuksella vesivaroihin. Omassa toiminnassamme kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia tehostaa veden käyttöä.

Noin 90 prosenttia kaikesta käytetystä vedestä kuluu ensisijaisesti Kemiran valmistusprosessien jäähdytykseen. Vesi voidaan päästää takaisin ympäristöön ilman jatkokäsittelyä.  Silti teemme jatkuvasti työtä tehostaakemme vesijalanjälkeämme.

Vuonna 2021 Kemira sitoutui CEO Water Mandate -ohjelmaan vahvistaaksemme sitoutumistamme maailman parhaiden vedenkäsittelijöiden joukossa. Kemiran tavoite on parantaa vesihuoltoa Leadership-tasolle, perustuen CDP Water Security -pisteytysmenetelmään, vuoteen 2025 mennessä.

Mineraalivesipullon hinnalla saat melkein 700 litraa puhdasta hanavettä.

Christophe Hansen
(EPP, Luxembourgh),
Juomavesidirektiivin johtava MEP

Vahva asema vedenkäsittelyssä

Kemiran asiakkaat käyttävät suuria määriä luonnonvaroja, kuten energiaa, vettä ja raaka-aineita. Kemiran tuotteet ovat yleensä pieni osa asiakkaan prosessista tai lopputuotteesta, mutta kuten kemialla usein, näillä tuotteilla voi olla merkittävä vaikutus arvokkaiden resurssien säästämiseen.

Vesiasiantuntijuus

Hyödyntämällä vedenkäsittelyn asiantuntemustamme kunnat ja runsaasti vettä käyttävät toimialat pystyvät optimoimaan veden kiertokulun jokaisen vaiheen.

  • Jätevedenkäsittely
  • Juomavedenkäsittely
  • Raakavedenkäsittely
  • Lietteenkäsittely

Olemme ainoa toimija, joka tarjoaa täyden tuotevalikoiman saostuskemikaaleja, polyakryyliamidipolymeereja, prosessikemikaaleja ja muita vedenkäsittelykemikaaleja yhdessä älykkäiden digitaaliteknologioidemme kanssa.

#1 markkina-asema

vedenkäsittelyssä Euroopassa

Lue lisää kiinnostavista aiheista

Tehokas vedenkäsittely sellu- ja paperiteollisuudessa

Paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistus vaatii suuria määriä vettä kuitujen ja täyteaineiden käsittelyssä. Vastuu ympäristöstä ja paine energiatehokkuuteen rajoittavat makean veden käyttöä ja edellyttävät korkeaa vesitehokkuutta massa- ja paperiteollisuudelta. Kemiallinen vedenkäsittely ja prosessikemia yhdessä edistyneiden digitaalisten palveluiden kanssa auttavat minimoimaan vedenkulutuksen paperinvalmistuksessa ja mahdollistavat tehokkaan vedenkierron suljetussa prosessissa.

Esimerkiksi Kemiran tuotteet auttavat minimoimaan tehtaalla käytettävän puhtaan, makean veden määrää mahdollistamalla prosessiveden kierron suljetussa kierrossa jopa 80 kertaa.

Vesiekosysteemien turvaaminen

Yhdyskuntajätevedet sisältävät ihmisten tai teollisen käytön epäpuhtauksia. Veden luonnollinen kiertokulku ei enää pysty hallitsemaan veden saastumista itsestään. Kemiran tuotteet poistavat fosforia ja muuta orgaanista saastetta suojellakseen jokia, järviä ja valtameriä ylilannoitukselta ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseltä.

Ilman puhdistusta jokemme, järvemme ja valtameremme eivät selviäisi. Kemiallinen jätevedenkäsittely poistaa orgaaniset epäpuhtaudet, kuten fosforin, suojellakseen vesistöjämme ylilannoitukselta ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseltä.

Kunnallinen vesi ja vedenkäsittely

Kunnalliset veden- ja jätevedenpuhdistamojen on noudatettava tiukentuvia säännöksiä ja samalla torjumaan globaaleja megatrendejä, kuten ilmastonmuutosta, väestönkasvua ja resurssien niukkuutta sekä nousevia kustannuksia ja toimitusketjun epävarmuutta.

Vedenkäsittely sellu- ja paperiteollisuudessa

Selluntuotannossa käytettävän vedenmäärä on valtava, mutta kemian asiantuntemus mahdollistaa kestävän ja kustannustehokkaan kemikaalien hallinnan, joka johtaa tasaiseen suorituskykyyn ja veden laatuun. Reaaliaikaiset tiedot prosessista sekä automaattinen annostelu mahdollistavat nopeamman reagoinnin prosessin muutoksiin ja auttavat välttämään kemikaalien yli- ja aliannosteluja.

 

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuudessa tehokkuuden ja laadun parannuksella on merkitystä. Autamme asiakkaitamme kemikaalien kanssa, jotka vastaavat prosessien optimoinnin sekä energia- ja vesitehokkuuden tarpeisiin. Sen lisäksi, että toimitamme tehokkaita kemikaaleja vedenkäsittelyyn, voimme myös auttaa yleisessä energianhallinnassa. Esimerkiksi optimoimalla jäteveden esikäsittelyä ja maksimoimalla biokaasun tuotantoa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Enhanced sludge management in water treatment.

Liete

Jätevedenkäsittelystä jäävän lietteen vesi tulee poistaa mahdollisimman korkeaan kuiva-ainepitoisuuteen, jotta kuljetus, hyötykäyttö ja loppusijoitus olisivat taloudellisempaa. Biokaasun valmistaminen orgaanisesta lietteestä on varteenotettava tapa alentaa energiakustannuksia.

Viimeisimmät vesiartikkelit (englanniksi)

WebinarWaterWater

Shift to renewable polymers

Watch this on-demand webinar, to learn about pioneering customer cases from cities who are shifting away from conventional fossil-based polymers, toward renewable solutions in their wastewater treatment processes.
Lue lisää
Settling tank.
Case studyWaterDigital solutions

Improving chemical consumption and process stability through data-driven phosphorus removal at Edar Vic wastewater treatment plant

The Edar Vic wastewater treatment plant in Spain has significantly improved its chemical consumption efficiency and process stability after adopting Kemira’s KemConnectTM P digital service. The consumption of ferric chloride per kg of phosphorus is down by over 15% and the stability of the treatment process has improved.
Lue lisää
Person working with pad.
ArticleWaterDigital solutions

Combining chemistries and digital innovations to enhance wastewater treatment performance

With volatile energy prices and the challenge of reducing greenhouse gas emissions, municipal and industrial operators alike are seeking innovative ways to improve their processes. As a result, digital solutions are becoming increasingly common as a way to complement chemical treatment methods.
Lue lisää

Yhteystiedot

Mikko Pohjala.

Mikko Pohjala

Vice President, Investor Relations
Helsinki, Finland

Tiina Huoponen

Investor Relations Specialist
Helsinki, Finland