26.10.2021

Strategia ja liiketoimintamalli

Kemiran strategia vuoteen 2030 saakka

Kannattava kasvu kestävää kehitystä edistämällä – vuoteen 2030 mennessä liikevaihdosta yli 500 miljoonaa euroa tulee biopohjaisista tuotteista.Kemirasta tulee maailman johtava yhtiö, joka valmistaa kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.Teemme asiakkaiden prosesseista ja tuotteista kestävämpiä.Tähtäämme pitkäaikaiseen kasvuun.Edistämme edelleen kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta.

VAKAA LIIKETOIMINTAMALLI

Kemiralla on vakaa ja kestävä liiketoimintamalli, jota tukee hyvin monipuolinen asiakaskunta.

Sopimusten kesto: Pulp & Paper -segmentissä 95 % sopimuksista on yksivuotisia tai pidempiä. Industry & Water -sementissä luku on 70 %.

Kiinteä hinnoittelu: Noin 70 % Kemiran asiakassopimuksista on kiinteästi hinnoiteltuja tietylle ajanjaksolla. Noin 30 % sopimuksista on kaavaan perustuvaa hinnoittelua (hinnoittelu sidottu esim. sähkönhintaan) tai spottihinnoiteltuja*

Asiakasjakauma: Kemiralla on noin 5 000 asiakasta, joista suurimman asiakkaan osuus on noin 5 % liikevaihdosta. 50 suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on noin 50 %.

*pitkäaikaisten toimitussopimusten ulkopuolella käytävä yksittäinen kauppa

VAHVA KANNATTAVUUDEN PARANNUS

Viime vuosien aikana Kemiran yhtenä tärkeimpänä painopistealueena on ollut kannattavuuden parantaminen. Ennakoivia toimia on toteutettu kolmella rintamalla: asiakaskannattavuuden parantaminen (esim. tarkempi asiakastason raportointi sekä hinnoittelu), operatiivisten toimintojen tehokkuus (esim. investoinnit taaksepäin tapahtuvaan integraatioon ja kustannussäästötoimenpiteet) sekä tuoteportfolion ja tuotemixin yksinkertaistaminen.

Tämän seurauksena Kemiran kannattavuus on parantunut selkeästi. Kemira päivitti taloudelliset tavoitteensa marraskuussa 2020 ja nosti operatiivisen käyttökatetavoitteensa 15-18 %:iin (aiemmin 15-17 %).

 

Perusteiden vahvistaminen ja kannattavuuden parantaminen

Lisääntynyt painopiste kasvuun

Kemira keskittyi kannattavuuden parantamiseen usean vuoden ajan ja strategian painopiste on nyt kannattavassa kasvussa. Kasvua odotetaan yhä enemmän tulevan vedenkäsittelyn sovelluksista (orgaanisesti tai yritysostojen kautta), kuten myös biopohjaisista tuotteista.

Vastuullisuus ja biopohjaiset tuotteet ovat kasvavassa roolissa Kemiran tulevaisuuden kasvulle

Kemira aikoo laajentaa merkittävästi biopohjaista tuotevalikoimaansa saavuttaakseen niissä 500 miljoonan euron liikevaihdon vuoteen 2030 mennessä. Tähän liittyen on julkistettu useita kumppanuuksia; esim. Danimerin kanssa yhtiöt alkavat kehittää biohajoavaa päällystettä, Flavor and Fragrances yhteistyö pitää sisällään sokeripohjaisen raaka-aineen kaupallistamisen Kemiran loppumarkkinoilla käytettäville sovelluksille.