19.02.2024

Strategia ja liiketoimintamalli

Kemiran strategia vuoteen 2030 saakka

Kannattava kasvu kestävää kehitystä edistämällä – vuoden 2030 loppuun mennessä liikevaihdosta yli 500 miljoonaa euroa tulee uusiutuvista ratkaisuista.Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöistä.Teemme asiakkaiden prosesseista ja tuotteista kestävämpiä.Tähtäämme pitkäaikaiseen kasvuun.Edistämme edelleen kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta.

VAKAA LIIKETOIMINTAMALLI

Kemiralla on vakaa ja kestävä liiketoimintamalli, jota tukee hyvin monipuolinen asiakaskunta.

Valtaosa sopimuksista on kiinteästi hinnoiteltuja vuositasolla.

Sopimusten kesto:
Pulp & Paper -segmentissä 95 % sopimuksista on yksivuotisia tai pidempiä. Vain 5 % on kaavaan perustuvaa hinnoittelua (hinnoittelu sidottu esim. sähkönhintaan) tai spottihinnoiteltuja*

Industry & Water -segmentissä noin 70 % sopimuksista on yksivuotisia tai pidempiä. 30 % on spottihinnoiteltuja.*

Hinnoittelu:
Pulp & Paper -segmentissä noin 65 % prosenttia sopimuksista on kiinteitä ja 35 % kaavaan perustuvaa tai spottihinnoitteltuja*

Industry & Water -segmentissä noin 70 % on kiinteitä sopimuksia (erityisesti kunnallisella puolella). 30 % sopimuksista on kaavaan perustuvaa tai spottihinnoiteltuja.

Asiakasjakauma: Kemiralla on noin 5 000 asiakasta, joista suurimman asiakkaan osuus on noin 5 % liikevaihdosta. 50 suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on noin 50 %.

*pitkäaikaisten toimitussopimusten ulkopuolella käytävä yksittäinen kauppa

Sopimuksen pituus ei välttämättä korreloi kiinteään hinnoitteluun. Kemiralla on monia useiden vuosien mittaisia sopimuksia, jotka ovat kaavaperusteisia.

VAHVA KANNATTAVUUDEN PARANNUS

Viime vuosien aikana Kemiran yhtenä tärkeimpänä painopistealueena on ollut kannattavuuden parantaminen. Ennakoivia toimia on toteutettu kolmella rintamalla: asiakaskannattavuuden parantaminen (esim. tarkempi asiakastason raportointi sekä hinnoittelu), operatiivisten toimintojen tehokkuus (esim. investoinnit taaksepäin tapahtuvaan integraatioon ja kustannussäästötoimenpiteet) sekä tuoteportfolion ja tuotemixin yksinkertaistaminen.

Tämän seurauksena Kemiran kannattavuus on parantunut selkeästi. Kemira päivitti taloudelliset tavoitteensa marraskuussa 2020 ja nosti operatiivisen käyttökatetavoitteensa 15-18 %:iin (aiemmin 15-17 %).

 

2.2.2024

Kemira on saanut päätökseen Oil & Gas -liiketoimintaansa liittyvän portfolion myynnin

Kemira on saanut päätökseen Oil & Gas -liiketoimintaansa liittyvän portfolion myynnin Sterling Specialty Chemicals LLC -yhtiölle. Oil & Gas -liiketoiminnan myynti selkiyttää painopistettä vastuullisuuteen ja strategisiin prioriteetteihimme: haluamme kasvaa veteen liittyvissä sovelluksissa sekä rakentaa johtavan uusiutuvien ratkaisujen portfolion ja digitaalisen palveluliiketoiminnan. Velaton kauppahinta on noin 280 miljoonaa US dollaria, noin 260 miljoonaa euroa tämän päivän valuuttakurssilla, riippuen tavanomaisista kaupan toteuttamiseen liittyvistä oikaisueristä.

Lisääntynyt painopiste kasvuun

Kemira keskittyi kannattavuuden parantamiseen usean vuoden ajan ja strategian painopiste on nyt kannattavassa kasvussa. Kasvua odotetaan yhä enemmän tulevan vedenkäsittelyn sovelluksista (orgaanisesti tai yritysostojen kautta), kuten myös uusiutuvista ratkaisuista.

Vastuullisuus ja uusiutuvat ratkaisut ovat kasvavassa roolissa Kemiran tulevaisuuden kasvulle

Kemira aikoo laajentaa merkittävästi biopohjaista tuotevalikoimaansa saavuttaakseen niissä 500 miljoonan euron liikevaihdon vuoden 2030 loppuun mennessä. Tähän liittyen on julkistettu useita kumppanuuksia; esim. Danimerin kanssa yhtiöt alkavat kehittää biohajoavaa päällystettä, Flavor and Fragrances yhteistyö pitää sisällään sokeripohjaisen raaka-aineen kaupallistamisen Kemiran loppumarkkinoilla käytettäville sovelluksille.

Takaisin alkuun