Taloudelliset tavoitteet

Kemiran keskipitkän – pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja vuoden 2019 näkymät

Taloudelliset tavoitteet ja kehitys

Tavoitteet 2015 2016 2017 2018
Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu 2 373 milj. euroa

Muutos +11 %

2 363 milj. euroa

Muutos 0 %

2 486 milj. euroa

Muutos +5 %

2 593 milj. euroa

Muutos +4 %

Operatiivinen käyttökate, % 14-16 % 12,1 % 12,8 % 12,5 % 12,5 %
Velkaantumisaste alle 60 % 54 % 54 % 59 % 62 %

Lue lisää rahoitusrakenteesta

Vuoden  2019 näkymät

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuodesta (2018: 323,1 miljoonaa euroa).

Milj. euroa 2015 2016 2017 2018 2019 näkymät
Operatiivinen käyttökate 287 303 311 323 “kasvaa”

 

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.