Taloudelliset tavoitteet

Kemiran  taloudelliset tavoitteet ja vuoden 2020 näkymät

Taloudelliset tavoitteet ja kehitys

Tavoitteet 2016 2017 2018 2019
Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu 2 363 milj. euroa

Muutos +0%

2 486 milj. euroa

Muutos 5 %

2 593 milj. euroa

Muutos +4 %

2 659 milj. euroa

Muutos +3 %

Operatiivinen käyttökate, % 15-17 % 12,8 % 12,5 % 12,5 % 15,4 %
Velkaantumisaste alle 75 % 54 % 59 % 62 % 66 %

Lue lisää rahoitusrakenteesta

Vuoden  2020 näkymät

Kemira perui 27.4.2020 vuoden 2020 tulosohjeistuksen eikä anna uutta ohjeistusta toistaiseksi johtuen COVID-19 -pandemian ja öljyn hinnanpudotuksen aiheuttamasta epävarmuudesta.

Tilanteen vaikutus Kemiran liiketoimintaan on toistaiseksi ollut rajallinen. Tällä hetkellä on kuitenkin vaikea arvioida luotettavasti COVID-19-pandemian ja öljyn hinnanpudotuksen kokonaisvaikutusta Kemiran liiketoimintaan, koska niiden kesto ja taloudelliset vaikutukset ovat epävarmoja.

Aiempi näkymä: Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuodesta (2019: 410 miljoonaa euroa).

Milj. euroa 2016 2017 2018 2019 2020 näkymät
Operatiivinen käyttökate 303 311 323 410 “kasvaa”

 

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.