Taloudelliset tavoitteet

Kemiran  taloudelliset tavoitteet ja vuoden 2020 näkymät
(päivitetty 17.7.2020)

Kemira antaa ohjeistuksen vuoden 2020 toiselle puoliskolle 17.7.2020: Operatiivisen käyttökatteen vuoden 2020 toisella puoliskolla odotetaan olevan pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla

NÄKYMÄT HEINÄ-JOULUKUULLE 2020
Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteensa vuoden 2020 toisella puoliskolla olevan pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla (1–6/2020: 214 miljoonaa euroa).

Kemiran heinä-joulukuun 2020 näkymien taustaoletukset:
Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän vuoden 2020 toisella puoliskolla odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Pulp & Paper -segmentissä kysynnän odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2020 toisen neljänneksen tasolla ja paino- ja kirjoituspaperien kysynnän odotetaan pysyvän heikkona. Myös Industry & Water -segmentissä kysynnän odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2020 toisen neljänneksen tasolla. Liuskekaasu- ja -öljymarkkinoiden ei odoteta elpyvän vuonna 2020.

Kemiran vuoden 2020 toisen puoliskon näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa ja toimitusketjussa ei ole merkittäviä häiriöitä.

Aiemmat näkymät (julkaistu 27.4.2020)
Kemira perui vuoden 2020 tulosohjeistuksensa 27.4.2020 COVID-19-pandemian ja öljyn hinnanlaskun aiheuttaman epävarmuuden seurauksena.

Taloudelliset tavoitteet ja kehitys

Tavoitteet 2016 2017 2018 2019
Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu
(milj. euroa)
2 363

Muutos +0%

2 486

Muutos 5 %

2 593

Muutos +4  %

2 659  

Muutos +3  %

Operatiivinen käyttökate, % 15-17 % 12,8 % 12,5 % 12,5 % 15,4 %
Velkaantumisaste alle 75 % 54 % 59 % 62 % 66 %

Lue lisää rahoitusrakenteesta

Vuoden  2020 näkymät

Kemira perui 27.4.2020 vuoden 2020 tulosohjeistuksen eikä anna uutta ohjeistusta toistaiseksi johtuen COVID-19 -pandemian ja öljyn hinnanpudotuksen aiheuttamasta epävarmuudesta.

Tilanteen vaikutus Kemiran liiketoimintaan on toistaiseksi ollut rajallinen. Tällä hetkellä on kuitenkin vaikea arvioida luotettavasti COVID-19-pandemian ja öljyn hinnanpudotuksen kokonaisvaikutusta Kemiran liiketoimintaan, koska niiden kesto ja taloudelliset vaikutukset ovat epävarmoja.

Aiempi näkymä: Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuodesta (2019: 410 miljoonaa euroa).

Milj. euroa 2016 2017 2018 2019 1-6 2020 7-12 2020
Operatiivinen käyttökate 303 311 323 410 214 Alempi kuin
1-6 2020

 

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.