Uutinen

Älykkäitä ratkaisuja muuttuvalle toimialalle

Kunnallinen ja teollinen vedenkäsittely elää haastavia aikoja, kun tärkeimpiä EU-säädöksiä päivitetään ja ikääntyvä infrastruktuuri ja nousevat käyttökustannukset aiheuttavat paineita. Jotta näihin ja tuleviin haasteisiin voidaan vastata tehokkaasti, on kaikkien sidosryhmien tehostettava toimintaansa ja tartuttava uusien digitaalisten innovaatioiden ja liiketoimintamallien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kemiran Wido Waelput ja Riikka Timonen jakavat ajatuksiaan alan nykytrendeistä.

Älykkäitä ratkaisuja muuttuvalle toimialalle

Uusissa määräyksissä voidaan vaatia enemmän valvontaa ja raportointia kunnalliseen ja teolliseen veden­käsittelyyn läpi­näkyvyyden takaamiseksi.

”Eurooppalaisia veden­­käsittelyyn liittyviä säädöksiä päivitetään lähi­tulevaisuudessa – vesi­puite­direktiiviin ja siihen liittyvään lain­säädäntöön, kuten juomavettä ja yhdyskunta­jätevesiä koskeviin direktiiveihin, on tulossa muutoksia”, kertoo Riikka Timonen. ”Suuri osa nykyisestä veden­käsittely­lainsäädännöstä on peräisin 1990-luvulta. Sittemmin teknologia on kehittynyt suurin harppauksin. Myös yleinen tietoisuus ympäristöstä, ilmaston­muutoksesta ja vedenlaadusta on korkeammalla tasolla.”

”Uusissa määräyksissä voidaan vaatia enemmän valvontaa ja raportointia kunnalliseen ja teolliseen veden­käsittelyyn läpi­näkyvyyden takaamiseksi. Niissä voi myös olla tiukempia vaatimuksia veden ja jätevesien laadulle”, Riikka lisää. ”Tuemme asiakkaitamme tässä kehityksessä seuraamalla aktiivisesti lain­säädännön kehittymistä ja osallistumalla siihen. Näin voimme auttaa asiakkaitamme valmistautumaan muutoksiin asian­mukaisesti ja pysymään kehityksen mukana.”

”Digitaalisessa tarjoomassamme yhdistyy vuosi­kymmenten kokemus veden­käsittelystä ja nykyaikainen sensori- ja optimointi­teknologia. Sen avulla asiakkaat voivat tehostaa toimintaansa ja kehittää sitä tulevaisuuden vaatimusten mukaiseksi.”

Maksimoi nykyinen suorituskyky

”Suurin osa Euroopan veden­käsittely­infrastruktuurista otettiin käyttöön vuosikymmeniä sitten, ja suuria investointeja on tehty rajoitetusti sen jälkeen”, Riikka kertoo. ”Samaan aikaan kapasiteetti on koetuksella kaupungistumisen vuoksi. Rahoitusta ei löydy helposti uusiin investointeihin. Siksi digitalisaatio ja älykäs prosessin­hallinta ovat yhä tärkeämmässä roolissa”, hän huomauttaa.

”Kemira haluaa olla älykkäiden kemian­sovellusten ja prosessin­hallinta­työkalujen edellä­kävijä. Tästä esimerkkinä on KemConnect™-sovellus­alustamme, jota käytetään mm. lietteen kuivatuksessa ja fosforin poistossa. Nämä ratkaisut voivat tehostaa toimintaa jopa 20 %, koska ne parantavat veden­käsittely­prosessin läpinäkyvyyttä ja mahdollistavat reaali­aikaisen ja ennakoivan ja prosessin­hallinnan. Tällaisten ratkaisujen todellinen arvo on siinä, että ne auttavat saamaan olemassa olevasta infrastruktuurista enemmän irti.”

Varmista kustannus­tehokas vedenkäsittely

”Veden­käsittely­kemikaalien hintojen kehitys ei perinteisesti ole saanut alalla suuria muutoksia aikaan”, Wido Waelput kertoo. ”Lähi­tulevaisuudessa tilanne kuitenkin muuttuu, kun raaka-ainekustannukset kasvavat ja monet veden­käsittely­kemikaalien valmistajat toimivat täydellä tuotanto­kapasiteetilla. Jos verrataan vuoteen 2016, öljyn tynnyrihinta on noussut 30 dollarista 72 dollariin. Polymeeri­pohjaiset tuotteet ovat 25–30 % kalliimpia, ja saostus­aine­kustannukset ovat nousseet noin 10 %. Todennäköisesti ne nousevat jopa 20–25 % lähi­tulevaisuudessa. Lisäksi logistiikka­kustannukset ovat nousseet noin 7–8 % kuljetus­yhtiöiden rajallisen kapasiteetin vuoksi.”

”Sekä kunnallisten että teollisten toimijoiden on huomioitava nämä kustannus­paineet budjeteissaan. Alan edelläkävijänä olemme tehneet kovasti töitä kehittääksemme uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita valmistautumaan näihin muutoksiin. Yksi tapa auttaa asiakkaita on varmistaa, että he optimoivat nykyisten resurssiensa käytön”, Wido lisää.

Vedenkäsittely­asiakkaiden kannattaisi vaatia enemmän toimittajiltaan, oli sitten kyse tuote- ja ratkaisu­valikoimasta tai kestävän kehityksen edistämisestä.

Vaadi innovatiivisia toimintamalleja

”On muitakin tapoja kompensoida kemikaalien hintojen nousun vaikutukset kuin pää­oma­menoissa säästäminen. Veden­käsittely­asiakkaiden kannattaisi vaatia enemmän toimittajiltaan, oli sitten kyse tuote- ja ratkaisu­valikoimasta tai kestävän kehityksen edistämisestä”, Wido sanoo.

”Kannustaisin etsimään sellaisia toimittajia, joilla on tarjota uusia liike­toiminta­malleja”, Riikka lisää. ”Esimerkiksi Kemiralla on täysin uudenlainen lietteen­kuivatus­menetelmä, joka perustuu älykkäisiin teknologioihin, molempia osapuolia hyödyttävään kumppanuuteen ja yhdessä sovittuihin tulos­tavoitteisiin. Veden­poistoa tehostamalla palvelu voi vähentää merkittävästi lietteen loppu­sijoitus­kuluja.”

Vaikka tulevat vuodet voivat tuoda veden­käsittely­laitoksille haasteita, uudet lähestymis­tavat ja ideat taklaavat näitä. Kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuuden­alat voivat kääntää muutokset edukseen etsimällä kumppanikseen tahoja jotka seuraavat lainsäädännön kehitystä ja soveltavat älykästä prosessin­hallintaa ja innovatiivisia uusia liike­toiminta­malleja.

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.