Taloustieto

Avainluvut

Avainluvut (.xlsx)

Milj. euroa 2019 2018 2017 ​2016 ​2015
Liikevaihto 2 659 2 592 2 486 ​2 363 ​2 373
Operatiivinen käyttökate 410,0 323,1 311,3 ​302,5 ​287,3
​Operatiivinen käyttökate, % 15,4 12,5 12,5 ​12,8 ​12,1
Käyttökate 382,3 314,8 282,4 284,2 263,8
Käyttökate, % 14,4 12,1 11,4 12,0 11,1
Operatiivinen liikevoitto 224,0 173,8 170,3 170,1 163,1
Operatiivinen liikevoitto, % 8,4 6,7 6,9 7,2 6,9
Liikevoitto 194,4 148,2 141,4 147,0 132,6
Liikevoitto, % 7,3 5,7 5,7 6,2 5,6
Tulos/osake 0,72 0,58 0,52 ​0,60 ​0,47
Osinko/osake 0,56** 0,53 0,53 ​0,53 ​0,53
ROCE, % * 9,7 8,3 8,0 ​8,6 8,0
Liiketoiminnan rahavirta 386,2 210,2 205,1 ​270,6 ​247,6
Velkaantuneisuus, % 66 62 59 ​54 ​54
​Investoinnit, pl. yritysostot 201,1 150,4 190,1 ​212,6 ​181,7
Henkilöstö tilikauden lopussa 5 062 4 915 4 732 ​4 818 ​4 685

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
**hallituksen ehdotus vuoden 2020 yhtökokoukselle

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Valikoitujen tunnuslukujen kehitys

Tunnusluvut milj. euroa, paitsi suhdeluvut

Taloustietoa:

Avainluvut(.xlsx)
Equity story in brief (Fact sheet) ) englanniksi (.pdf)
Raportit ja esitykset

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.