Taloustieto

(Päivitetty 27.10.2020)

Avainluvut

Milj. euroa 2019 2018 2017 ​2016 ​2015
Liikevaihto 2 659 2 592 2 486 ​2 363 ​2 373
Operatiivinen käyttökate 410,0 323,1 311,3 ​302,5 ​287,3
​Operatiivinen käyttökate, % 15,4 12,5 12,5 ​12,8 ​12,1
Käyttökate 382,3 314,8 282,4 284,2 263,8
Käyttökate, % 14,4 12,1 11,4 12,0 11,1
Operatiivinen liikevoitto 224,0 173,8 170,3 170,1 163,1
Operatiivinen liikevoitto, % 8,4 6,7 6,9 7,2 6,9
Liikevoitto 194,4 148,2 141,4 147,0 132,6
Liikevoitto, % 7,3 5,7 5,7 6,2 5,6
Tulos/osake 0,72 0,58 0,52 ​0,60 ​0,47
Osinko/osake 0,56** 0,53 0,53 ​0,53 ​0,53
ROCE, % * 9,7 8,3 8,0 ​8,6 8,0
Liiketoiminnan rahavirta 386,2 210,2 205,1 ​270,6 ​247,6
Velkaantuneisuus, % 66 62 59 ​54 ​54
​Investoinnit, pl. yritysostot 201,1 150,4 190,1 ​212,6 ​181,7
Henkilöstö tilikauden lopussa 5 062 4 915 4 732 ​4 818 ​4 685

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
**hallituksen ehdotus vuoden 2020 yhtökokoukselle

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Valikoitujen tunnuslukujen kehitys

Tunnusluvut milj. euroa, paitsi suhdeluvut

Taloustietoa:

Avainluvut (.xlsx)
Equity story in brief (fact sheet) englanniksi (.pdf)
Raportit ja esitykset

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.