Taloustieto

Avainluvut

Avainluvut (.xlsx)

Milj. euroa 2018 2017 ​2016 ​2015 2014
Liikevaihto 2 592 2 486 ​2 363 ​2 373 ​2 136
Operatiivinen käyttökate 323,1 311,3 ​302,5 ​287,3 ​252,9
​Operatiivinen käyttökate, % 12,5 12,5 ​12,8 ​12,1 ​11,8
Käyttökate 314,8 282,4 284,2 263,8 252,9
Käyttökate, % 12,1 11,4 12,0 11,1 11,8
Operatiivinen liikevoitto 173,8 170,3 170,1 163,1 158,3
Operatiivinen liikevoitto, % 6,7 6,9 7,2 6,9 7,4
Liikevoitto 148,2 141,4 147,0 132,6 152,6
Liikevoitto, % 5,7 5,7 6,2 5,6 7,1
Tulos/osake 0,58 0,52 ​0,60 ​0,47 ​0,59
Osinko/osake 0,53 0,53 ​0,53 ​0,53 ​0,53
ROCE, % * 8,3 8,0 ​8,6 8,0 ​10,7
Liiketoiminnan rahavirta 210,2 205,1 ​270,6 ​247,6 ​74,2
Velkaantuneisuus, % 62 59 ​54 ​54 ​42
​Investoinnit, pl. yritysostot 150,4 190,1 ​212,6 ​181,7 ​140,6
Henkilöstö tilikauden lopussa 4 915 4 732 ​4 818 ​4 685 ​4 248

*12 kuukauden liukuva keskiarvo

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Valikoitujen tunnuslukujen kehitys

Tunnusluvut milj. euroa, paitsi suhdeluvut

Taloustietoa:

Avainluvut(.xlsx)
Factsheet (Equity story in brief) englanniksi (.pdf)
Raportit ja esitykset

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.