Taloustieto

Avainluvut

Avainluvut (.xlsx)

Milj. euroa 2018 2017 ​2016 ​2015 2014
Liikevaihto 2 592 2 486 ​2 363 ​2 373 ​2 136
Operatiivinen käyttökate 323,1 311,3 ​302,5 ​287,3 ​252,9
​Operatiivinen käyttökate, % 12,5 12,5 ​12,8 ​12,1 ​11,8
Käyttökate 314,8 282,4 284,2 263,8 252,9
Käyttökate, % 12,1 11,4 12,0 11,1 11,8
Operatiivinen liikevoitto 173,8 170,3 170,1 163,1 158,3
Operatiivinen liikevoitto, % 6,7 6,9 7,2 6,9 7,4
Liikevoitto 148,2 141,4 147,0 132,6 152,6
Liikevoitto, % 5,7 5,7 6,2 5,6 7,1
Tulos/osake 0,58 0,52 ​0,60 ​0,47 ​0,59
Osinko/osake 0,53 0,53 ​0,53 ​0,53 ​0,53
ROCE, % * 8,3 8,0 ​8,6 8,0 ​10,7
Liiketoiminnan rahavirta 210,2 205,1 ​270,6 ​247,6 ​74,2
Velkaantuneisuus, % 62 59 ​54 ​54 ​42
​Investoinnit, pl. yritysostot 150,4 190,1 ​212,6 ​181,7 ​140,6
Henkilöstö tilikauden lopussa 4 915 4 732 ​4 818 ​4 685 ​4 248

*12 kuukauden liukuva keskiarvo

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Valikoitujen tunnuslukujen kehitys

Tunnusluvut milj. euroa, paitsi suhdeluvut

Taloustietoa:

Avainluvut (.xlsx)
Fact sheet (equity story in brief) englanniksi (.pdf)
Raportit ja esitykset

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.