29.11.2013 - Pörssitiedote

Kemira Oyj myy Brasilian saostuskemikaaliliiketoimintansa Bauminas Química Ltda:lle

Kemira Oyj
Pörssitiedote
29.11.2013 klo 16.00 (CET+1)

Kemira ja Bauminas ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen Kemiran Brasilian rauta- ja alumiinipohjaisten saostuskemikaalien liiketoiminnan myymisestä Bauminakselle. Sopimus kattaa Kemira WaterSolutions Brazil Ltda:n koko osakekannan, sen tytäryrityksen Nheel Quimica Ltda:n sekä Rio Clarossa, Araportissa ja Lagesissa (BRL) toimivat tuotantolaitokset.

Myytyjen, lähinnä Kemiran Municipal & Industrial -segmenttiin kuuluvien, liiketoimintojen raportoitu liikevaihto on yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Bauminasille siirtyy 193 työntekijää. Yrityskauppa edellyttää tiettyjen ehtojen täyttämistä ja kaupan odotetaan toteutuvan vielä vuoden 2013 viimeisen neljänneksen aikana.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Yrityskaupan tuotoilla odotetaan olevan positiivinen vaikutus Kemiran rahavirtaan kaupan toteutumisen yhteydessä. Kemira tekee yrityskauppaan liittyen noin 40 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen, joka vaikuttaa Kemiran liikevoittoon vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

”Saostuskemikaaliliiketoiminnan myyminen Brasiliassa on hyvin linjassa Municipal & Industrial -segmentin liiketoimintafokuksen kanssa, joka keskittyy kannattavuuden parantamiseen ja rahavirran maksimoimiseen. Kemiran strategiaan kuuluu yhä keskittyminen liiketoimintoihin, joissa voimme saavuttaa pitkällä aikavälillä kestävän kilpailuaseman ja kasvua. Saostuskemikaaliliiketoiminnasta luopuminen Brasiliassa parantaa Municipal & Industrial -segmentin liikevoittoprosenttia ja sillä on positiivinen vaikutus rahavirtaan. Brasilia pysyy Kemiralle merkittävänä markkina-alueena varsinkin massa- ja paperiteollisuudessa käytettävien kemikaalien osalta”, toteaa Kemiran toimitusjohtaja Wolfgang Büchele.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Frank Wegener, Municipal & Industrial -segmentin johtaja
+49 171 588 8107

Jukka Ryhänen, johtaja, M&A
+358 50 525 2354

Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
+358 10 862 1980

Kemira on kansainvälinen kemian alan yhtiö, jonka keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuuden parantamiseksi. Olemme vahvimmillamme paperi- ja massateollisuudessa, öljy- ja kaasualalla, kaivostoiminnassa ja vedenkäsittelyssä. Vuonna 2012 Kemiran liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa. Henkilöstön määrä oli 4 900. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.
www.kemira.fi