Pörssitiedote

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018: Liikevaihdon ja tuloksen kasvu jatkui

Kemira Oyj
Osavuosikatsaus
24.10.2018 klo 8.30

Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018: Liikevaihdon ja tuloksen kasvu jatkui 

Tämä on tiivistelmä Kemiran tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.kemira.fi/sijoittajat.

Kolmas neljännes

  • Liikevaihto kasvoi 8 % 669,6 miljoonaan euroon (622,2) kasvun jatkuessa kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti Oil & Gas -liiketoiminnassa. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien nousi 9 %.
  • Operatiivinen käyttökate nousi 5 % ja oli 89,0 miljoonaa euroa (84,5), kun myyntimäärien ja myyntihintojen kasvu kumosi edelleen kasvavien muuttuvien kustannusten vaikutuksen. Operatiivinen käyttökateprosentti oli 13,3 % (13,6 %). Käyttökate kasvoi 18 % ja oli 82,8 miljoonaa euroa (70,2). Ero operatiiviseen käyttökatteeseen selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
  • Osakekohtainen tulos nousi 12 % ja oli 0,14 euroa (0,12) korkeamman operatiivisen käyttökatteen ansiosta.

Tammi-syyskuu

  • Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 1 931,0 miljoonaa euroa (1 849,4) erityisesti Oil & Gas -liiketoiminnan kasvun ansiosta. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien kasvoi 8 % kaikkien liiketoimintojen kasvaessa orgaanisesti.
  • Operatiivinen käyttökate nousi 3 % ja oli 238,6 miljoonaa euroa (230,6), kun myyntihintojen kasvu enemmän kuin kumosi korkeampien muuttuvien kustannusten vaikutuksen. Operatiivinen käyttökateprosentti oli 12,4 % (12,5 %). Käyttökate kasvoi 15 % ja oli 233,5 miljoonaa euroa (203,9). Ero operatiiviseen käyttökatteeseen selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä.
  • Osakekohtainen tulos nousi 17 % ja oli 0,42 euroa (0,36) pääasiassa korkeamman operatiivisen käyttökatteen ja pienempien vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien seurauksena.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal:

“Liikevaihdon kasvu jatkui ja tulos kasvoi kolmannella neljänneksellä. Myyntihintojen korotukset alkoivat vaikuttaa, vaikka toivoisinkin korotusten vaikuttavan nopeammin.

Pulp & Paper -segmentissä oli kolmannella neljänneksellä vahva 7 %:n orgaaninen kasvu, mikä ylittää selkeästi sellu- ja paperikemikaalimarkkinakasvun. Pulp & Paperin kasvuun vaikuttivat eniten  myyntimäärien hyvä kehitys ja korkeammat myyntihinnat. Sellu-, kartonki- ja pehmopaperimarkkinoiden kasvua tukevat verkkokauppa ja keskiluokan kasvu APAC-alueella. Nämä trendit edistävät kasvua asiakkaidemme keskuudessa, ja investointimme seuraavat perässä. Olemme päättäneet ohjata vetyperoksidikapasiteettia selluasiakkaille, mikä johtaa natriumperkarbonaatin tuotantolinjan sulkemiseen Ruotsissa vuoden loppuun mennessä. Vuonna 2018 olemme myös poistaneet tuotannon pullonkauloja yhdellä valkaisukemikaalitehtaalla Suomessa.

Industry & Water -segmentin orgaaninen kasvu oli kolmannella neljänneksellä 11 %. Öljy- ja kaasuliiketoiminnan poikkeuksellisen vahvan kasvun jälkeen odotamme kasvutahdin hidastuvan tulevien neljännesten aikana. Pitkän aikavälin markkinatrendit ovat kuitenkin edelleen positiivisia. Kesällä toimitimme suurelle kanadalaiselle öljyhiekkatoimijalle polymeerejä ja koagulantteja vedenkäsittelyyn. Toimituksessa yhdistyi ainutlaatuinen osaamisemme näistä kahdesta vedenkäsittelykemikaalista. Tämä luo merkittävän liiketoimintamahdollisuuden pitkällä aikavälillä, sillä öljyhiekkatoimijat ovat velvollisia käsittelemään rikastusjätealtaansa.

Pyrimme edelleen parantamaan kannattavuutta ja toteuttamaan sitä tukevia toimia. Kemira odottaa vuoden 2018 operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuoden tasosta.”
 

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017
Liikevaihto 669,6 622,2 1 931,0 1 849,4 2 486,0
Operatiivinen käyttökate 89,0 84,5 238,6 230,6 311,3
Operatiivinen käyttökate, % 13,3 13,6 12,4 12,5 12,5
Käyttökate 82,8 70,2 233,5 203,9 282,4
Käyttökate, % 12,4 11,3 12,1 11,0 11,4
Operatiivinen liikevoitto 50,0 47,7 129,0 126,3 170,3
Operatiivinen liikevoitto, % 7,5 7,7 6,7 6,8 6,9
Liikevoitto 35,9 33,4 107,1 99,6 141,4
Liikevoitto, % 5,4 5,4 5,5 5,4 5,7
Rahoituskulut, netto -7,9 -7,4 -19,2 -21,8 -28,9
Voitto ennen veroja 28,1 26,1 87,9 78,0 112,6
Tilikauden voitto 22,1 20,0 68,7 59,5 85,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,14 0,12 0,42 0,36 0,52
     
Sidottu pääoma* 1 759,5 1 759,9 1 759,5 1 759,9 1 763,2
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto*, % 9,8 9,2 9,8 9,2 9,7
Sidotun pääoman tuotto*, % 8,5 7,3 8,5 7,3 8,0
Liiketoiminnan rahavirta 64,2 92,9 122,1 133,7 205,1
Investoinnit ilman yritysostoja 34,3 43,8 97,3 125,9 190,1
Investoinnit 36,3 43,8 96,1 125,9 190,1
Rahavirta investointien jälkeen 28,8 50,4 32,3 9,2 13,0
Omavaraisuus, % kauden lopussa 43 43 43 43 44
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 7,44 7,26 7,44 7,26 7,61
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 65 63 65 63 59
   
Henkilöstö kauden lopussa 4 798 4 749 4 798 4 749 4 732

*12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu liikevoittoon)

Kemira esittää IFRS-raportoinnissa tiettyjä taloudellisia tunnuslukuja (vaihtoehtoiset tunnusluvut), jotka eivät ole IFRS-standardien mukaan määriteltyjä tunnuslukuja. Kemira uskoo pääomamarkkinoiden ja Kemiran johdon seuraamien vaihtoehtoisten tunnuslukujen, kuten orgaaninen kasvu**, käyttökate, operatiivinen käyttökate, rahavirta investointien jälkeen ja velkaantumisaste, antavan hyödyllistä ja vertailukelpoista tietoa Kemiran liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta. Tietyt vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat myös palkitsemisen tuloskriteerejä.

Kemiran esittämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista, ja niitä tulee lukea yhdessä lähinnä vastaavien IFRS-tunnuslukujen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa tässä raportissa ja osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Taloustieto.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty erikseen, minkä seurauksena yksittäisten lukujen summat saattavat hieman poiketa esitetyistä summista.

**Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa yritysostot ja -myynnit pois lukien.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018 (ENNALLAAN)

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuoden tasosta (2017: 311,3 miljoonaa euroa).

KESKIPITKÄN JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET (ENNALLAAN)

Kemiran tavoitteena on markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu ja operatiivinen käyttökateprosentti 14-16 %. Velkaantumisastetavoitteena on alle 60 %.

Helsingissä 23.10.2018

Kemira Oyj
Hallitus


TALOUSTIEDOTTAMISEN AIKATAULU 2018 JA 2019

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018                             8.2.2019
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2019                     26.4.2019
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019                       19.7.2019
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2019                        24.10.2019

Varsinainen yhtiökokous pidetään 21.3.2019 Marina Congress Centerissä Helsingissä.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille

Tulosjulkistustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään keskiviikkona 24.10.2018 klo 10.30 GLO Hotel Kluuvissa, Kluuvikatu 4, 2. krs, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén. Tilaisuus on englanninkielinen ja sen voi katsoa webcastina yhtiön internetsivuilla osoitteessa: www.kemira.com/investors. Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla yllämainituilla internetsivuilla. Suomeksi esitysmateriaali löytyy osoitteessa:

Voit osallistua Q&A-osioon puhelinkonferenssissa soittamalla noin 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710310. Konferenssitunnus: 99718567#.

Lisätietoja


Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 552 8907

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2016 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 800. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Kemiran tammi-syyskuun 2018 Osavuosikatsaus

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.