Yhtiökokous

Kemira Oyj:n yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton käyttämisestä
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen
 • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu voidaan julkaista yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

 1. Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.3.2019 kello 13.00. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

  >> Täydellinen kokouskutsu

  Paikka

  Marina Congress Center
  Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki

  Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan alla olevan rekisteröintilinkin kautta 18.3.2019 klo 10.00 mennessä.

  >> Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

  Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua:

  • puhelimella numeroon 020 770 6886, arkisin klo 9 -16
  • kirjeellä osoitteeseen Kemira Oyj, Yhtiökokous, PL 330, 00101 Helsinki/li>

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Kemiralle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Tietosuojaseloste (.pdf)

  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 18.3.2019 klo 10.00 joko sähköpostitse: legal(at)kemira.com tai postitse osoitteeseen Kemira Oyj, Yhtiökokous, PL 330, 00101 Helsinki.

  Valtakirjamalli (.pdf)

  Saapumisohjeet ja pysäköinti

  Marina Congress Center sijaitsee Helsingin Katajanokalla. Raitiovaunu numero 4 pysäkki on noin 250 metrin päässä Marina Congress Centerista (Kauppiaankadun pysäkki)

  Ulkopysäköintialueilla on rajoitetusti paikkoja. Pysäköinti on maksullista.

  Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen

  • Ilmoittautuminen alkaa: 8.2.2019
  • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 11.3.2019
  • Ilmoittautuminen päättyy: 18.3.2019 klo 10.00
  • Yhtiökokouspäivä: 21.3.2019
  • Osingonmaksun täsmäytyspäivä: 25.3.2019
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla internet-sivuilla: 4.4.2019
  • Osingon maksupäivä: 5.4.2019

  Yhtiökokousasiakirjat

  Kemiran hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä alla Kemiran tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 21.2.2019 lähtien.
  Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

  Tiedotteet

  8.2.2019:
  Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

  21.1.2019:
  Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.