Yhtiökokous

Kemira Oyj:n yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton käyttämisestä
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen
 • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu voidaan julkaista yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

 1. Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.3.2020 Finlandia-talossa Helsingissä.

  Vaatimus saada asia käsiteltäväksi vuoden 2020 yhtiökokouksessa

  Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä yhtiön hallitukselta kirjallisesti. Jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun ja yhtiökokouksen asialistalle, vaatimus on esitettävä viimeistään 27.1.2020.

  Yhtiönkokouksen käsiteltäväksi voidaan ottaa vain asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan.  Asian käsittelyä vaatineen osakkeenomistajan tehtävänä on huolehtia siitä, että yhtiökokous saa käsiteltäväkseen päätösehdotuksen, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa.

  Vaatimukset on toimitettava yhtiölle seuraavaan osoitteeseen määräpäivään mennessä:

  Kemira Oyj
  Lakiasiainjohtaja
  PL 330, 00101 Helsinki
  tai
  legal(at)kemira.com

  Tiedotteet

  1.11.2019
  Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.