Yhtiökokous

Kemira Oyj:n yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton käyttämisestä
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen
 • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu voidaan julkaista yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

 1. Kemira Oyj:n varsinaista yhtiökokousta lykätään koronaviruspandemian vuoksi

  Kemira suhtautuu vakavasti koronavirusuhkaan sekä osakkeenomistajiensa terveyteen ja turvallisuuteen, ja tästä johtuen Kemiran hallitus on päättänyt lykätä Kemiran varsinaista yhtiökokousta, joka oli suunniteltu pidettävän keskiviikkona 25.3.2020.

  Varsinainen yhtiökokous järjestetään niin pian kuin koronaviruspandemian tuleva kehittyminen sen sallii, ja tällä hetkellä tavoitteena on järjestää yhtiökokous toukokuun 2020 loppuun mennessä.

  Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkistetaan myöhemmin.

  Yhtiökokousasiakirjat

  Kemiran hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä alla. Yhtiökokouksen siirtymisen myötä myös osingonmaksu ja osingon täsmäytyspäivä siirtyvät. Uudesta aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin.

  Tiedotteet

  18.3.2020
  Kemira Oyj:n varsinaista yhtiökokousta lykätään koronaviruspandemian vuoksi

  11.2.2020
  Kutsu Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

  1.11.2019
  Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.